Pomoč družinskega člana v podjetju

Kratkotrajno delo je lahko rešitev za podjetja, kjer zaznajo začasno povečan obseg dela in mu lahko brezplačno na pomoč priskoči družinski član in mu s tem ni očitano delo na črno.

Glede na Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (UL RS, št. 36/2000 - 57/2012) je Kratkotrajno delo s strani sorodnika izjema, ki se ne šteje pod delo na črno. Kar je lahko rešitev za podjetja, kjer zaznajo začasno povsečan obseg dela in mu tako povsem zakonito lahko na pomoč priskoči družinski član.

Kratkotrajno delo lahko koristi podjetje z največ 10 zaposlenimi, tovrstno delo je neplačano, opravljenih je lahko največ 40 ur mesečno in seveda obvezno s strani ožjega družinskega člana (zakonec, zunajzakonski partner, otroci, starši).

Kaj vse je potrebno urediti pred nastopom Kratkotrajnega dela:

  • podjetje mora opravljanje Kratkotrajnega dela prijaviti pri pristojni Upravni enoti z izpolnitvijo obrazca POKD (strošek upravne takse znaša 4,54 € oz. je brezplačna v primeru, ko vlogo oddamo elektronsko).
  • podjetnik mora sorodnika, ki bo opravljal kratkotrajno delo, zavarovati za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, v tem primeru je potrebno izpolniti obrazec M1-2/B in ga poslati na ZZZS. Pavšali strošek tovrstnega zavarovanja znaša 4,58 € mesečno. O plačilu prispevkov se poroča na REK obrazcih v e-davkih.
  • potrebno je voditi evidenco o opravljanju kratkotrajnega dela, ki mora vsebovati ime in priimek, naslov in davčno številko družinskega člana, uro začetka in zaključka opravljanja dela po posameznih dnevih ter skupno število ur v celotnem mesecu. Evidenco mora biti podpisana tudi s strani osebe, ki je opravljala kratkotrajno delo, delodajalec pa jo mora hraniti še 2 leti po prenehanju opravljanja tovrstnega dela.

Vir: mladipodjetnik.si


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za iskalce