Napake, ki vas lahko stanejo subvencije

Veliko delodajalcev se poteguje za pridobitev subvencij, vendar pa se že v startu napačno lotevajo prijav na razpise.

Po mnenju slovenskega strokovnjaka na področju učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU, je takih prijav na razpise pri nas kar petina vseh prijav.

V okviru strategije »Evropa 2020« Evropska Unija išče nove inovativne in kreativne ideje za nagrajevanje podjetij s subvencijami, nepovratnimi sredstvi za njihov razvoj. Slovenija ima v okviru te strategije med leti 2014 in 2020 na voljo 3,2 milijarde evrov. To so sredstva namenjena za področja kohezije, za razvoj podeželja in za decentralizirane programe.

Kateri so tisti administrativni razlogi, zaradi katerih prihaja do napačno pripravljenih prijav na razpise:

1. Tematsko ujemanje ideje z razpisanimi pogoji

Vloge, ki niso skladne s temo razpisa ter niso usmerjene na pravo ciljno skupino, niso primerne za prijavo na razpis. Na razpise se prav tako ni pametno prijaviti, če podjetje oziroma organizacija ne ustreza razpisanim kriterijem po mnogih sposobnostih, kot so administrativne, tehnične in finančne.

2.  Izpolnjevanje celotne vloge

Vloga na razpis mora biti napisana in oddana popolnoma, izpolnjena morajo biti vsa polja oziroma področja. Predvsem se to nanaša na administrativni del, kjer so pravila glede besedil jasna. Treba je upoštevati število znakov, omejitev strani. V kolikor prijava zahteva tudi potrebna dodatna dokazila ali druge priloge, jih je treba priložiti poleg vloge in jih ustrezno označiti.

3. Oddaja vloge v pravem časovnem roku

Za pravočasno oddajo vloge morajo podjetja in ostale organizacije poskrbeti same, vloge namreč lahko oddajo na dva načina, elektronsko in klasično po pošti. Včasih je obvezna kombinacija obojega, včasih samo enega načina. Predvsem pa je tudi zelo pomembno, da so previdni pri številu oddajanja kopij prijav.

Vir: http://topjob.finance.si/rubrika/619/Delodajalci

Kategorije: Novice za delodajalce