Nadzor nad vplačili v pokojninski načrt

Januarja 2017 je prišlo do novosti pri že uveljavljenem pokojninskem načrtu glede nadzora nad vplačili.

Dve novosti pri uveljavljanju pokojninskega načrta sta dejanski nadzor nad pravilnim plačevanjem prispevkov za poklicno zavarovanje in izterjava premalo plačanih prispevkov.

Neupravičeno nevključevanje delavca v sistem pomeni za delodajalca, da je v prekršku in mora plačati globo, delavcu pa je zagotovljeno sodno varstvo.

Posebna komisija bo pri podjetjih oziroma delodajalcih, kjer je obvezna vključitev delavcev v poklicno zavarovanje, ugotavljala obstoj delovnih mest, ki jih je treba vključiti v takšno zavarovanje.

Vir: Časopis Delo, dne 24.2.2017

Kategorije: Novice za delodajalce