Javno povabilo: Delovna vključenost starejših oseb

S pomočjo programa »Delovna vključenost starejših oseb« naj bi zaposlili 760 starejših oseb iz vzhodne Slovenije. Prijave na povabilo sprejemajo do 30.9.2014 oz. do porabe subvencij.

Na voljo je 3,8 milijonov EUR za zaposlitev 760 oseb iz ciljne skupine. Delodajalci, izbrani na javnem povabilu, ki boste osebe zaposlili za vsaj eno leto, boste prejeli subvencijo za zaposlitev višini 5.000 EUR na osebo oz. sorazmerno manj, če boste zaposlili invalida, ki lahko dela le krajši delovni čas.

Ciljna skupina so brezposelne osebe, stare 50 in več let, s stalnim prebivališčem v občinah vzhodne Slovenije, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

  • so vsaj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb,
  • nimajo dokončanega srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja oz. splošnega srednjega izobraževanja.

Pomembne informacije o povabilu:

PRED ODDAJO PONUDBE

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate najprej Zavodu RS za zaposlovanje sporočiti prosto delovno mesto. To storite s pomočjo eStoritev ali obrazca PDM-1. Ob tem morate upoštevati postopek izbire kandidata pred oddajo ponudbe.

Več o pogojih za kandidiranje na javno povabilo si preberite v 6. poglavju javnega povabila.

Besedilo javnega povabila 

ODDAJA PONUDBE

Obrazec Ponudba, skupaj z obrazcem Oprema ponudbe 


Po izboru kandidata se prijavite na javno povabilo tako, da predložite ponudbo za subvencionirano zaposlitev na območno službo Zavoda, ki je pristojna glede na vaš sedež.

Ponudbo lahko oddate vsak dan do 30. 9. 2014, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb oziroma do morebitne porabe razpoložljivih sredstev. 

ODPIRANJE IN OBRAVNAVA PONUDB

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije praviloma vsak teden na posameznih območnih službah. Termini odpiranja ponudb so navedeni v 10. poglavju javnega povabila. Odpiranje je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko.

Vključevanje kandidatov:

Izbrano brezposelno osebo morate zaposliti v 30-ih koledarskih dneh po podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije z Zavodom RS za zaposlovanje in po podpisu pogodbe o vključitvi v program med Zavodom in brezposelno osebo. Delovno razmerje sklenete na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z brezposelno osebo, in sicer za najmanj 12 mesecev.

Po sklenitvi delovnega razmerja Zavod osebo samodejno odjavi iz evidence brezposelnih.

Kontaktna oseba in odgovori na vprašanja:

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo: Kontaktni center 080 20 55 in Martina Stanonik, skrbnica programa v Centralni službi, elektronski naslov:martina.stanonik@ess.gov.si.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za delodajalce