Izredni dopust za spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan

Prvi šolski dan ni posebno doživetje samo za prvošolčka. Je velika prelomnica tudi za starša.
Ali je vsak starš upravičen do izrednega dopusta za spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan?

Prvi šolski dan ni posebno doživetje samo za prvošolčka. Je velika prelomnica tudi za starša.

Ali je vsak starš upravičen do izrednega dopusta za spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan?

Tako je, prosti delovni dan za spremljanje prvošolčka pripada vsem zaposlenim. Zaposlenim v javnem in zasebnem sektorju. Prav tako sta za to upravičena oba starša.

Dolžnost zaposlenega je, da predloži ustrezno dokazilo in za dodaten dan plačanega dopusta zaprosijo delodajalca.

Na spletu lahko dobimo e-obrazec, s katerim se poda vloga za možnost koriščenja izrednega dopusta.

e-obrazec: e-obrazec 2204 - Vloga za izredni dopust zaradi osebnih okoliščin (smrti sorodnika, spremstvo prvošolčka, itd.) (informiran.si)

Vsak zaposleni ima možnost oziroma pravico do izrednega plačanega dopusta, največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin.

Gre za izredni dopust, ki ga določa 165. člen ZDR-1 Zakon o delovnih razmerjih .

Primeri različnih okoliščin:

Lastna poroka

  • Smrt zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja
  • Smrt staršev (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj)
  • Hujša nesreča, ki zadane zaposlenega
  • Spremstvo otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan

Pripravila: Mateja Trefalt, Optius.com

Kategorije: Novice za iskalce