Javni razpis “Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti” v letu 2015

Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti za leto 2015, objavljen na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, je odprt še do 10. septembra letos do 12. ure.

Nanj se lahko prijavijo pravne osebe, ki so bile najkasneje na dan objave razpisa, to je 5. 6. 2015, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri omenjeni agenciji. Okvirna vrednost razpisa je1,026 milijona EUR.

Razpis omogoča sofinanciranje sredstev za plače in ostalih stroškov dela mladih doktorjev znanosti, ki so opravili zagovordoktorske disertacije v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2015 in so prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Izbrani prijavitelji morajo z mladim doktorjem znanosti skleniti zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 18 mesecev v organizacijski enoti, ki izvaja raziskovalno-inovacijske projekte ali programe. 

Namen javnega razpisa je omogočiti zaposlovanje mladih doktorjev znanosti, ki so po končanem doktorskem usposabljanju zaradi dolgotrajne ekonomske in finančne krize ostali brez možnosti zaposlitve, s ciljem uporabe pridobljenih znanj na področju raziskovalno-razvojnega dela, prenosa znanja v prakso in dviga raziskovalno-razvojnih potencialov. 

Poglejte si celoten razpis na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za iskalce