EU napovedala bitko brezposelnosti med mladimi

Zaradi vse večje brezposelnosti med mladimi do 25. leta starosti so iz Bruslja sporočili, da se bo prioritetno pričelo reševati to perečo problematiko.

V aprilu je bila brezposelnost med mladimi do 25. let, ki prihajajo iz Evrope in niso v izobraževalnem procesu, že 23,5 odstotna, kar je dvakrat toliko kot pri celotni populaciji. Še vedno sta v najslabšem položaju Grčija in Španija, najbolje, če ne kar odlično pa se še vedno držita Nemčija in Avstrija.

Na podlagi teh rezultatov je Evropska komisija pozvala k prednostnim ukrepanjem in izpeljavo projektov, ki bodo pomagali mladim do zaposlitve. V ta namen tudi Evropska Unija za leta med 2014 in 2020 predvideva 6 milijard evrov podpore. Seveda bi tudi Sloveniji še kako prav prišel delež teh evropskih sredstev, vendar glede na postavljene kriterije trenutno še izpademo. Na to se je slovensko ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve že odzvalo in zaprosilo za kompromis in nižji, 20-odstotni kriterij brezposelnosti za pridobitev sredstev. Če bo Evropska komisija predlog sprejela, bi iz tega naslova prejeli nekje 10 milijonov novih sredstev za spodbujane zaposlovanja mladih.

Kljub omenjenim evropskim sredstvom, ki so še v zraku, pa namerava slovenska vlada v najkrajšem času obravnavati intervencijski zakon. Bistvena ideja je nova subvencija za delodajalce, kateri bi za nedoločen čas zaposlili mlade do 30 let vsaj za dve leti. In sicer bi v tem obdobju bili opravičeni plačila prispevkov za socialno varnost. Prav tako je v načrtu nova shema, ki naj bi mladim omogočala zaposlovanje v tistih delih državnega aparata, ki zagotavlja delovanje pravne države, kot so na primer posamični inšpektorati.

Vir: časopis Delo, 20. 6. 2013

Kategorije: Novice za iskalce