Ekipi Družini prijaznih podjetij so se pridružili novi člani

Ob letošnjem mednarodnem dnevu družine so slavnostno podelili nove certifikate Družini prijazno podjetje. 13 slovenskih podjetij in organizacij je prejelo osnovni certifikat, še dodatnih osem podjetij in organizacij pa je prejelo polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Osnovni certifikat Družini prijazno podjetje so pridobila naslednja podjetja in organizacije: Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, Terme Maribor, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Žale Javno podjetje, Mestna občina Novo mesto, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča, Agrolit, Mikrografija, BLG CarShipping Koper, Fiposor, Danfoss Trata, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza in Biotehniški izobraževalni center Ljubljana.

Podjetja in organizacije, ki so pridobila polni certifikat, so ComTrade, IMAS, Kostak komunalno stavbno podjetje, Siemens, Telekom Slovenije, POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, Varstveno delovni center Polž Maribor in Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.

Certifikat Družini prijazno podjetje je sicer namenjen podjetjem in javnim ustanovam z več kot desetimi zaposlenimi. Do sedaj se je v postopek certificiranja vključilo že več kot 120 slovenskih podjetij in organizacij, ki skupaj zaposlujejo več kot 40.000 sodelavcev.

Certifikat Družini prijazno podjetje je princip organizacijskega upravljanja, ki zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ti se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ter obenem večanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar prinaša jasne pozitivne ekonomske učinke.

Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Kategorije: Novice za delodajalce