Banka Slovenije razpisuje 2 kadrovski štipendiji

Banka Slovenije za študijsko leto 2015/2016 razpisuje dve kadrovski štipendiji, časa za prijavo imate do 10. julija 2015.

1. Kadrovska štipendija

je namenjena študentkam ali študentom prvega letnika bolonjskega magistrskega študija ekonomije, smeri bančništvo in finance ali sorodne smeri. 

2. Kadrovska štipendija

je namenjena študentkam ali študentom prvega letnika bolonjskega magistrskega študija matematike, smeri finančna matematika.

Prijava na razpis mora vsebovati:

  • izpolnjen obrazec Vloga kandidata za dodelitev kadrovske štipendije Banke Slovenije (www.bsi.si/razpisi),
  • potrdilo o vpisu v tekoči letnik študija, potrdilo o vseh opravljenih izpitih dosedanjega študija,
  • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
  • kratek življenjepis,
  • izjavo študenta/-ke, da še ne prejema štipendije oz. nima obveznosti iz drugega štipendijskega razmerja (v primeru, da je kandidat trenutno Zoisov štipendist ali prejema katero koli drugo štipendijo, kandidat izjavi, da bo v primeru prejema kadrovske štipendije Banke Slovenije s prvotnim štipenditorjem prekinil štipendijsko razmerje),
  • morebitna dokazila o znanju angleškega jezika (na primer: dokazilo o šolskem oz. maturitetnem uspehu, potrdilo o opravljenem izpitu iz angleškega jezika, mednarodni certifikat) in
  • morebitna priporočila profesorjev.

Prijave lahko pošljete do 10. julija 2015 na naslov:

Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, oddelek Organizacija in kadri, s pripisom: »Vloga za kadrovsko štipendijo BS«.

Izbrani kandidati bodo z Banko Slovenije sklenili pogodbo o štipendiranju. Podrobnejše informacije lahko dobite vsak delovni dan med 9. in 12. uro na telefonski številki: (01) 47 19 517.

Vlogo za prijavo si lahko natisnete tukaj >

Vir: www.bsi.si


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za iskalce