Zdravnik izvedenec I - specialist medicine dela, prometa in športa ali ortopedije ali fiziatrije ali druge ustrezne klinične specializacije (m/ž) za delo na IK II. stopnje v Ljubljani

  • Datum objave: 5. 5. 2019
  • Prijave do:31. 5. 2019
  • Kraj dela: Ljubljana

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije objavlja v Službi za izvedenstvo II. stopnje v Sektorju za izvedenstvo naslednjo prosto delovno mesto: Zdravnik izvedenec I - specialist medicine dela, prometa in športa ali ortopedije ali fiziatrije ali druge ustrezne klinične specializacije (m/ž) za delo na IK II. stopnje v Ljubljani.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Kandidatke-kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

  • 4 leta delovnih izkušenj na področju svoje specializacije,
  • veljavna licenca zdravniške zbornice,
  • znanje Microsoft Office,
  • aktivno znanje slovenskega jezika in sposobnost sporazumevanja v tujem jeziku.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Pogodbo o zaposlitvi bomo z izbranim kandidatom sklenili za nedoločen čas s šest mesečnim poskusnim delom, s polnim delovnim časom; nastop dela po dogovoru.

Novemu sodelavcu nudimo dinamično delo v urejenem okolju ter možnost strokovnega izpopolnjevanja in razvoja.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Kandidate - kandidatke vabimo, da pošljejo pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom delovnih izkušenj na navedeni naslov, s pripisom »za zaposlitev na IK« ali na e-naslov: kadri@zpiz.si.

Rok za oddajo vlog je 31. 5. 2019.

Prijava kandidatov mora vsebovati:

  • kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj, formalne izobrazbe ter drugih znanj in veščin,
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev (kopija licence zdravniške zbornice, kopija diplome, izpisek obdobij zavarovanj iz matične evidence zavarovancev, ki ga pridobijo na ZPIZ-u oz. dokazilo o delovnih izkušnjah).

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Kolodvorska ulica 15

1000 Ljubljana

za zaposlitev na IK

Nazaj na seznam