Vodja programa talilnica m/ž

Skupina KOVIS

 • Datum objave: 1. 11. 2022
 • Prijave do:30. 11. 2022
 • Kraj dela: Štore
Nazaj na seznam

Skupina KOVIS

V podjetju Kovis livarna, d. o. o., iščemo kandidata za delovno mesto vodja programa talilnica (m/ž).

Opis delovnega mesta

 
 • Planiranje in organiziranje oddelka: organizira proizvodni proces in razporeja delo, sodeluje s procesom planiranja, sodeluje pri definiranju ciljnih vrednosti kazalnikov, prepoznava potrebe po resursih.
 • Koordiniranje oddelka: vodi in kontrolira proizvodnjo v skladu z zahtevami, izvaja vse ukrepe zagotavljanja kakovosti, SRO in PZ&V, kontrolira uresničevanje letnega in mesečnega plana, nadzoruje izkoriščenost delovne opreme in doseganje ciljnih vrednosti drugih definiranih kazalnikov, kontrolira uspešnost oddelka, sodeluje pri izvajanju pregledov strojev in naprav, nadzira sredstva za varnost pri delu in postopke v zvezi s tem, izvaja nadzor nad materialnim tokom, naroča material in izvaja nadzor nad porabo materiala, pripravlja poročila.
 • Vodenje zaposlenih v oddelku: posreduje plane in cilje, sodeluje pri pripravi plana izobraževanja in usposabljanja, izvaja usposabljanja na delovnem mestu, ugotavlja učinkovitost izobraževanja in usposabljanja, izvaja letne razgovore, motivira zaposlene za povečanje produktivnosti in skrbi za dobre medsebojne odnose, ocenjuje delovno uspešnost podrejenih sodelavcev, daje predloge za nagrajevanje in napredovanje, organizira vodenje evidence prisotnosti in odobrava odsotnost neposredno podrejenih, vzgaja naslednike, spodbuja zaposlene za prijavo incidentov, prijavlja nezgode pri delu in sodeluje v skupinski obravnavi delovnih nezgod, predlaga ukrepe s področja disciplinske in materialne odgovornosti sodelavcev.
 • Skrb za tehnologijo in kakovost v oddelku: nadzoruje nastavitev tehnoloških parametrov, pripravlja tehnološka navodila, testira nove materiale, prijavlja reklamacije in sodeluje pri reševanju reklamacij, prilagaja tehnologije zahtevam kupcev in posebnostim materiala oz. opreme, spremlja doseganje kakovostnih zahtev, nadzoruje izpolnjevanje merilnega protokola, uvaja tehnološke izboljšave in optimizacije, implementira metode vitke proizvodnje, sodeluje pri nadgradnjah in razvoju IT sistemov.
 • Priprava taline: skrbi za ustrezno tehnološko pripravo vložka in preverja stanje drugih parametrov pri pripravi taline in delovanju talilnice.
 • Skrb za proizvodno opremo: spremlja izkoriščenosti strojev in kazalnika OEE, koordinira z vzdrževanjem glede stanja opreme, po potrebi naroča vzdrževalna dela.
 • Projektno delo in uvajanje izboljšav: sodeluje v projektnem delu in projektnih timih, predlaga izboljšave in sodeluje pri implementaciji izboljšav v proizvodni proces.
Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

 
 • zaključeno vsaj VI/2 stopnjo izobrazbe smeri metalurgija,
 • znanje angleškega jezika (B1),
 • poznavanje paketa MS Office,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • vodstvene spodobnosti,
 • občutek za delo z ljudmi,
 • zavzetost za doseganje rezultatov in prevzemanje odgovornosti
 • sposobnost medsebojne komunikacije,
 • vestnost, poštenost in pripadnost podjetju,
 • natančnost, ažurnost,
 • občutek za urejenost delovnega okolja.

Ponujamo

 
 • zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo,
 • zaposlitev za polni delovni čas v stabilnem podjetju,
 • mentorstvo in možnost izobraževanja ter razvoja kompetenc na delovnem mestu,
 • stimulativno delovno okolje,
 • sodelovanje s pozitivnim, ambicioznim timom.

Prijava na delovno mesto

Prijava naj obvezno vsebuje življenjepis (z navedenimi kontaktnimi podatki: tel. št. in e-poštni naslov).

Rok za oddajo: 30. 11. 2022

Prijave sprejemamo na e-mail naslov sara.hren@kadring.si.
Kontakt za vprašanja: kadrovska pisarna, tel. št. 051 631 511 (Sara Hren).