Višji svetovalec VII/2 (I) - oddelek za finančne zadeve (m/ž)

Zavod za gozdove Slovenije

 • Datum objave:17. 11. 2023
 • Prijave do: 5. 12. 2023
 • Kraj dela: Centralna enota ZGS, Ljubljana
Nazaj na seznam

Zavod za gozdove Slovenije

Poslanstvo Zavoda za gozdove Slovenije je ohranjanje in sonaravni razvoj slovenskih gozdov in vseh njihovih funkcij za njihovo trajnostno in kakovostno gospodarjenje ter rabo, pa tudi ohranjanje narave v gozdnem prostoru v dobro sedanjega in prihodnjih rodov.

 »Višji svetovalec VII/2 (I)« - oddelek za finančne zadeve (m/ž)

Opis delovnega mesta

 
 • opravljanje računovodskih opravil po posameznih knjigovodstvih

 • organiziranje in vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev in tekoče usklajevanje z glavno knjigo
 • obračunavanje in nakazovanje DDV ter vodenje ustreznih evidenc
 • pripravljanje dokumentacije za izterjavo, opominjanje in izračunavanje zamudnih obresti za nepravočasno poravnane obveznosti ter izdelovanje poročil o izterjavah
 • vodenje blagajne
 • kompletiranje, ažuriranje in knjiženje bančnih izpiskov ter druge dokumentacije
 • arhiviranje knjigovodske dokumentacije
 • spremljanje predpisov z delovnega področja
 • opravljanje drugih nalog v okviru svoje strokovne usposobljenosti po navodilu/pooblastilu direktorja ali nadrejenega             
Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • zahtevana izobrazba – raven in smer: 17001, 17002 ali 17003, ekonomske, poslovne ali druge ustrezne smeri,
 • zahtevane delovne izkušnje: 24 mesecev – finance, računovodstvo,
 • drugi pogoji: vozniški izpit B kategorije,
 • posebne psihofizične zahteve: natančnost, ažurnost, komunikativnost, samoiniciativnost

Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo poleg pogojev za zasedbo delovnega mesta, imeli:

 • delovne izkušnje v računovodstvu,
 • delovne izkušnje na področju osnovnih sredstev
 • delovne izkušnje in poznavanje predpisov s področja javnega sektorja,
 • delovne izkušnje na področju posrednih proračunskih uporabnikov (javna služba, tržna dejavnost, EU projekti).

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

17001 – specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja)

17002 – visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)

17003 – magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)

Ponujamo

 
 • odlično poklicno priložnost in možnost razvoja,
 • delo v urejenem in stabilnem delovnem kolektivu,
 • redno plačilo,
 • zaposlitev za nedoločen čas.

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: Centralna enota ZGS, Ljubljana. 

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e-naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e-naslov: prijave@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta višji svetovalec VII/2 (I) – oddelek za finančne zadeve«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire po elektronski poti.

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 01 470 00 65.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.