Varnostni in okoljski inšpektor (m/ž) - Health Safety & Environmental Inspector

Mytilineos S.A. Branch Office Slovenia

 • Datum objave:20. 7. 2022
 • Prijave do:12. 8. 2022
 • Kraj dela: Ljubljana
Nazaj na seznam

Mytilineos S.A. Branch Office Slovenia

MYTILINEOS, eno vodilnih grških industrijskih podjetij z močno mednarodno prisotnostjo v štirih poslovnih enotah - metalurgiji, EPC, trgovanju z električno energijo in plinom, želi najeti varnostnega in okoljskega inšpektorja (godba za določen čas) za Slovenijo - Projekt poslovne enote METKA EPC.

Varnostni in okoljski inšpektor (m/ž)


 MYTILINEOSone of Greece’s leading industrial companies with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, EPC, Electric Power and Gas Trading, is currently seeking to hire Site Health Safety & Environmental Inspector (Fixed-term contract)for Slovenia Project of METKA EPC Business Unit.

Health Safety & Environmental Inspector 

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • Delo za polni delovni čas na gradbišču, opravljanje stalnih pregledov na vseh področjih dejavnosti.
 • Spremljajte skladnost na kraju samem, z vsemi ustreznimi zakonskimi, regulativnimi, pogodbenimi zahtevami in zahtevami podjetja.
 • Zaposlenim pri podizvajalcih zagotoviti navodila za HSE in zagotoviti, da podizvajalci dosledno izvajajo načrt HSE.
 • Podpora in svetovanje osebju na kraju samem, da prepreči poškodbe, škodo na napravah in opremi, izbruh požara ter da se zagotovi varstvo okolja in varnost lokacije.
 • Izvedba preiskave incidentov.
 • Zagotavljanje uvajalnih usposabljanj za novo osebje in posebnih usposabljanj, kot so požarna varnost, delo na višini, dejavnosti v zaprtem prostoru itd.
 • Preverjanje potrebne dokumentacije za osebje in opremo.
 • Sodelovanje z vodjo HSE in izvajalcem prve pomoci na lokaciji.

 

 • Full time field work at the construction site, performing continuous inspections at all areas of activity.
 • Monitor compliance on site with all relevant statutory, regulatory, contractual and company requirements.
 • Provide HSE directions to the employees of the subcontractors and ensure that the subcontractors strictly implement the HSE Plan.
 • Support and advise site personnel on the spot to prevent injuries, damages to plant and equipment, outburst of fire and to ensure environmental protection and site security.
 • Conduct incident investigations.
 • Provide induction trainings for new personnel and special trainings i.e. fire safety, work at height, activities in confined space etc.
 • Checking of the necessary documentation for personnel and equipment.
 • Collaborate with the Site HSE Manager and the Site Paramedic regarding HSE issues.

 

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Zahtevane kompetence:

 • Pripravljenost za delo za polni delovni čas.
 • Poznavanje slovenske zakonodaje HSE (Zakon o varnosti in zdravju pri delu).
 • Zaželjene so izkušnje na področju HSE v gradbeništvu.
 • Odlično znanje slovenskega in angleškega jezika.
 • Računalniško znanje (Excel, Word, Outlook).
 • Zdravstvena in varnostna kvalifikacija (IOSH, NEBOSH) je zaželjena, ni pa obvezna.

 

 • Willingness for full time field work at a construction site.
 • Familiarity with the Slovenian HSE legislation (Occupational Health and Safety Act).
 • HSE experience in Construction is strongly desirable.
 • Excellent knowledge of Slovenian and English language.
 • PC Skills in packages (Excel, Word, Outlook).
 • A Health and Safety qualification (IOSH, NEBOSH) is desirable but not required.

Ponujamo

Prijava na delovno mesto

Zainteresirane prosimo, da pošljejo življenjepis v angleščini na e-mail naslov sloveniadgi@mytilineos.gr in v zadevi navedejo referenčno kodo delovnega mesta.

Vse prijave na delovno mesto bodo obravnavane zaupno.

Prijave zbiramo do 12. 8. 2022.


Interested parties are kindly requested to send their CV in English language to sloveniadgi@mytilineos.gr, stating the position’s reference code in the subject.

All applications will be handled with confidentiality.