System Administrator "Microsoft COTS" specialist / System Administrator "Microsoft COTS" specialist (m/ž)

 • Datum objave:23. 1. 2020
 • Prijave do:22. 2. 2020
 • Kraj dela: Različne lokacije organizacije NATO

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

ENTERPRYZE d.o.o.

Priložnost za delo v mednarodni organizaciji na poziciji System Administrator "Microsoft COTS" specialist, ki svojim sodelavcem nudi nove izkušnje ter osebni in strokovni razvoj.

V kolikor se prepoznate v spodnjem opisu, vas zanima izkušnja v izjemnem mednarodnem okolju  ste zagotovo na karierni poti k nam.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • Izvajanje vzdrževanja, testiranja delovanja in podpore programske opreme za podatke o komponentah E-3A in druge, ki jih gostujejo v omrežjih NAEW in C in samostojnih sistemih IT / CIS
 • Pomoč pri upravljanju aplikacij za dodeljene programske aplikacije, ki vključuje uvajanje, vzdrževanje skupin uporabnikov, uporabniških profilov in upravljanje vsebine spletnega mesta za programsko opremo portala
 • Zagotavljati, da so vse dodeljene storitve IT / CIS (vključno s programsko opremo, spletnimi in arhiviranimi podatki, delovni tokovi itd.) ustrezno zaščitene v skladu z varnostnimi direktivami Nata in NAEW & C
 • nudenje tehnične podpore za dodeljeno aplikacijsko programsko opremo zunanjim agencijam
 • Izvajanje pregledovanja, testiranja, dokumentacije, implementacije in izdaje za uporabo podatkovne in aplikacijske programske opreme
 • Priprava in sodelovanje pri namestitveni podpori aplikacijske programske opreme IT / CIS Service in podatkov na strežniških in odjemalskih platformah, vključno z upravljanjem konfiguracije
 • Sodelovanje pri analizi vzrokov in incidentov napak v storitvah IT storitev in izvajanjem ustreznih ukrepov za odpravo težav
 • Zagotavljanje podpore, ki je potrebna za zagotovitev razpoložljivosti vseh potrebnih funkcionalnosti programskih aplikacij 

 • Executing efficient maintenance (both in-house and outsourced), installation and testing, operation and user support of application software for the E-3A Component data and mission support processes, hosted on NAEW&C networks and stand-alone IT/CIS Systems (Data and Support Software)
 • Assisting with application administration for the assigned software applications, to include introduction and maintenance of user groups, user profiles and site content management of portal software
 • Ensuring that all assigned IT/CIS Services (including software, on-line and archived data, workflows, etc.) are adequately protected according to NATO and NAEW&C security directives, to include a viable disaster recovery capability
 • Providing technical support on assigned application software to external agencies
 • Assisting in the product selection and acquisition, trial installations and walkthroughs, deployment, enabler training, testing and release for use, in-house and outsourced technical support and maintenance, and 2nd level user support of each assigned IT/CIS Service
 • Executing review, testing, documentation, implementation and release for use of data and applications software
 • Arranging for and participating in installation support for IT/CIS Service application software and data on server and client platforms, including configuration management (i.e. user and system administration, license monitoring, product version identification, etc.)
 • Participating in analysis of causes and incidents of IT Service failures (including IT System trouble-shooting) and effecting appropriate action to correct problems
 • Providing support needed to ensure the continuous availability of all required software application functionalities

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:
 • Jezik: aktivno znanje angleškega jezika
 • Dobro poznavanje:
  • Upravljanje SharePoint strežnikov s poudarkom na SharePoint2010, SharePoint 2013 in SharePoint 2016
  • Poznavanje SharePoint migracij SP2010, SP 2013, SP2016
 • Poznavanje:
  • Windows Server 2012R2; Windows Server 2016, DNS management; Group policy management
  • Shranjevanje (SAN, NAS, Fibre Channel, NFS, ZFS - setup, install)
 • Znanja s področja funkcij, aplikacij  (MS Exchange, MS Lync, System Center Configuration Manager, System Center Operation Manager, System Center Orchestrator, Microsoft Deployment toolset) – nameščanje, nadgradnje, administriranje, konfiguriranje, varnost, odpravljanje težav…
 • Znanja s področja:
  • Omrežnih prtokolov, vrat in topolgije (TCP/IP konfiguracija in odpravljanje težav)
  • Intel strojne opreme (serverji, diski in drugo)
 • Izvajanje varnostnega kopiranje in obnavljanja podatkov

Zaželeno je poznavanje:

 • Microsoft Certified Solutions Associate SQL Server 2012
 • Microsoft Certified Solutions Expert SharePoint
 • Microsoft Technology Associate Developer
 • Microsoft Technology Associate IT Infrastructure

Essential Qualifications/Experience:

 • LanguageHigh proficiency level in English
 • Profound knowledge of:
  • SharePoint farm administration with expert level skills on SharePoint2010, SharePoint 2013 and SharePoint 2016
  • SharePoint farm migration from SP2010 to SP 2013 to SP2016
 • Deep Knowledge of:
  • Windows Server 2012R2; Windows Server 2016, DNS management; Group policy management
  • Storage (SAN, NAS, Fibre Channel, NFS, ZFS - setup, install)
 • Intermediate expertise in core enterprise services (MS Exchange, MS Lync, System Center Configuration Manager, System Center Operation Manager, System Center Orchestrator, Microsoft Deployment toolset) - Installation, patching, administration, tuning, configuration, hardening/securing, troubleshooting
 • Knowledge of:
  • Networking protocols, ports & topologies (TCP/IP configuration and troubleshooting)
  • Intel hardware (servers, disk and tape storage)
 • A thorough understanding of backup techniques (configuration, administration, troubleshooting)
 • Experience and understanding of Disaster Recovery (HW /OS/Storage - planning, implementation, testing, documenting
 • Familiar with processes related to Change/Configuration management
 • Understanding of Remote Desktop Gateway Services; Remote App provisioning

Desirable Qualifications/Experience

 • Microsoft Certified Solutions Associate SQL Server 2012
 • Microsoft Certified Solutions Expert SharePoint
 • Microsoft Technology Associate Developer
 • Microsoft Technology Associate IT Infrastructure

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:
 • Edinstvene izkušnje v prepoznavni mednarodni organizaciji
 • Priložnost za delo na dolgi rok z najsodobnejšo tehnologijo
 • Osebni in karierni razvoj
 • Raznoliko delo s profesionalnim in zavzetim timom

 • Unique experiences in a recognizable international organization
 • Opportunity to work long-term with the latest technology
 • Personal and career development in a diverse environment with a professional and committed team
Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

Nazaj na seznam