Referent za upravljanje stavb (m/ž)

Elektro Ljubljana d.d.

 • Datum objave:23. 4. 2021
 • Prijave do:22. 5. 2021
 • Kraj dela: Ljubljana
Nazaj na seznam

Elektro Ljubljana d.d.

Družba Elektro Ljubljana d.d. objavlja javni razpis za prosto delovno mesto: Elektromonter (m/ž)

Lokacija dela:

 • OE Skupne storitve, Splošna služba, Ljubljana uprava.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • organiziranje izvajanja vzdrževalnih del na stavbah,

 • pripravljanje operativnih planov,
 • opravljanje administrativnih del,
 • sodelovanje v postopkih naročil,
 • pripravljanje razpisov za oddajo počitniških kapacitet,
 • posredovanje informacij,
 • vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:
 • 5. raven srednje strokovne izobrazbe: strojni tehnik, 

  alt. strokovna izobrazba: elektrotehnik, ekonomski tehnik.
 • obnavljanje obstoječih in pridobivanje novih znanj v okviru delovnega področja,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • osnovno znanje MS Office,
 • strokovno, kakovostno in pravočasno izvedene naloge,
 • korekten odnos do strank,
 • gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi,
 • varno opravljeno delo v skladu z navodili in predpisi s področja VZD in VPP.

Želena funkcionalna znanja:

 • poglobljeno znanje MS Office,
 • poznavanje analitičnih orodij.

Psihofizične lastnosti:

 • natančnost in zanesljivost,
 • komunikativnost,
 • organizacijske sposobnosti,
 • samoiniciativnost,
 • osebna urejenost.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Z izbranima kandidatoma bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom, za določen čas 12 mesecev, zaradi povečanega obsega dela z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja ob obojestranskem izpolnjevanju pričakovanj.

Lokacija dela:

 • OE Skupne storitve, Splošna služba, Ljubljana uprava.

Prijava na delovno mesto

Ponudbe z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana, s pripisom "za kadrovsko službo – za razpis" ali po elektronski pošti kadrovska.sluzba@elektro-ljubljana.si.

Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, bo osebne podatke, ki ste jih posredovali v prijavi na prosto delovno mesto, kot upravljavec osebnih podatkov obdeloval za namen izvedbe izbirnega postopka na podlagi objave prostega delovnega mesta. Elektro Ljubljana d.d. osebnih podatkov ne bo prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo ter jih bo obdelal tako, da bo z ustreznimi ukrepi zagotovljena ustrezna varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno obdelavo. Elektro Ljubljana d.d. podatke hrani za čas, ki je potreben za izvrševanje pravic in obveznosti iz izbirnega postopka. Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do informiranosti, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov, ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov so dostopne na spletni strani https://www.elektro-ljubljana.si/ oziroma jih lahko pridobite pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov na e-naslovu, ki je navedeno na spletni strani družbe.