Raziskovalec uporabniške izkušnje (m/ž) / UX Researcher (m/f)

 • Datum objave:12. 5. 2020
 • Prijave do:11. 6. 2020
 • Kraj dela: Delo na daljavo / Remote job

Afflight LLC

Startup podjetje s področja umetne inteligence v zdravstvu, ki ima 132 milijonov posameznih obiskov na mesec, išče raziskovalca uporabniške izkušnje.

Prispevajte k rasti še skritega podjetja s sedežem v Silicijevi dolini, ki se ukvarja z umetno inteligenco v zdravstvu, in se kot kadrovski posrednik pridružite zunanji ekipi.

Podjetje išče povsem samostojne in samoiniciativne ljudi, ki lahko uspejo v udobju svojega lastnega delovnega prostora in v svojem delovnem času.

Prevzeli boste projekte, od vas pa bodo pričakovali ideje na višji ravni in opravljeno delo. Najbolje pa je, da boste z delom na daljavo lahko preživeli manj časa na sestankih in več časa posvetili stvarem, ki jih imate radi.

Afflight LLC je registriran v Califoniji, glavni sedež pa je v San Franciscu. Vsi zaposleni iz Evrope delajo na daljavo (is Slovenije in ostalih evropskih držav).


 

AI healthcare startup with 132 million monthly unique visitors is seeking UX Researcher.Help grow this Silicon Valley-based, stealth-mode AI healthcare startup by joining their remote team as UX Researcher.

They’re looking for fiercely independent and self-motivated people who can thrive in the comfort of their own work-space,
on their own hours.

You’ll own projects, be expected to contribute ideas at a high level, and execute. Best of all, working in a remote setting allows you to spend less time in meetings and more time doing the things you love.

Afflight LLC is registered in California, the Afflight headquarters are in San Francisco. All of our employees in Europe work remotely (from Slovenia or any other country).

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • Uporabili boste ponavljalen, v uporabnika usmerjen pristop za oblikovanje in nudenje dragocenih novih izkušenj našim strankam in sodelavcem na mobilnih in spletnih platformah.
 • V podjetju boste vzpostavili v uporabnika usmerjene postopke in poiskali načine za vključitev v razvojni proces.
 • Pomagali boste izvesti raziskavo najboljše prakse pri uporabnikih tako, da boste oblikovali ključna vprašanja, ustvarili raziskovalni načrt, kako obravnavati ta vprašanja, izvedli raziskavo in povzeli ugotovitve v obliki smiselnega in učinkovitega vpogleda.
 • Oblikovali boste raziskovalno strategijo.
 • Izvedli boste raziskavo oblikovanja in izsledke oblikovali v učinkovit izdelek uporabniške izkušnje ter vključili CJM, uporabniške tokove, informacijsko arhitekturo, zasnovo storitve, žične modele, prototipe in druge oblikovne predmete za opredelitev in posredovanje celotne uporabniške izkušnje v programu Figma.
 • Načrtovali boste kvantitativne, kvalitativne študije in študije z mešanimi metodami za digitalne medpodjetniške (B2B) projekte in projekte med podjetji in potrošniki (B2C), navodila za oblikovanje in testiranja uporabnosti.
 • Podpirali in pomagali boste vodji uporabniške raziskave pri vzpostavljanju rednih raziskovalnih praks.

 

 • Leverage an iterative, user-centered approach to conceive and deliver valuable new experiences for our clients and
 • colleagues across mobile and web platforms
 • Establish user-centered processes in the company and find ways to implement it in the development process
 • Help to deliver the best practice user research, including helping frame key questions, create research plans to
 • address those, conduct research, and synthesize findings into meaningful, actionable insights
 • Create a research strategy
 • Conduct Design Research and format findings in impactful UX Deliverables including CJM, user flows, information
 • architectures, service blueprint, wireframes, prototypes, and other design artifacts to define and communicate endto-
 • end user experiences in Figma
 • Plan quantitative, qualitative, mix-methods studies for digital B2B, B2C projects, design guides, and usabilitytesting
 • sessions
 • Support and help user research lead in establishing regular research practice

 

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:
 • je opravil dodiplomski ali magistrski študij oblikovanja interaktivnosti, kognitivne znanosti, komunikacije človek računalnik ali ima podobne izkušnje;
 • ima več kot 5 let izkušenj z delom na daljavo kot raziskovalec uporabniške izkušnje;
 • Ima dobro poznavanje življenjskega cikla digitalnega produkta, je zmožen sodelovanja z oblikovalci ter tehničnimi in poslovnimi ekipami;
 • ima dokazane izkušnje z izvajanjem strateških in oblikovnih raziskovalnih projektov;
 • natančno razume metode za raziskovanje uporabniške izkušnje v skladu s sektorskimi standardi;
 • ima dobre komunikacijske (ustne in pisne) in predstavitvene sposobnosti.

 

 • BS or MS in Interaction Design, Cognitive Science, HCI or equivalent experience
 • Have 5+ years of experience as a UX researcher in remote settings
 • Deep understanding of digital product lifecycle; comfort working with designers, technical & business teams
 • Proven track record of conducting Strategic and Design Research projects
 • A robust understanding of industry-standard UX research methods
 • Strong communication (verbal and written) and presentation skills

 

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Kultura podjetja je močna, zaposleni so poklicno in osebno nagrajeni.


Their company culture is intense, but professionally and personally rewarding.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Ne zamudite karierne priložnosti in se prijavite zdaj! Če menite, da izpolnjujete pogoje za objavljeno delovno mesto, vas vabimo, da se najkasneje do 11. 6. 2020 prijavite preko portala Optius.

Nazaj na seznam