Projektant/konstruktor strojnih naprav (m/ž) / Designer/constructor of machinery (m/f)

Teca d.o.o.

 • Datum objave:13. 1. 2022
 • Prijave do:12. 2. 2022
 • Kraj dela: Ljubljana in na terenu, tudi v tujini
Nazaj na seznam

Teca d.o.o.

TECA je inženirsko podjetje, ki se ukvarja z strojnim inženiringom, izvedbo projektov na ključ ter zastopanjem. 

TECA je uradni partner podjetij FlexLink in Interroll. Na svetovnem trgu smo prisotni že več kot 30 let in zaradi povečanega obsega poslovanja krepimo svojo ekipo. Če si želite postati del profesionalne, strokovne in predane ekipe ter vas odlikuje natančnost, organiziranost in proaktivnost, vas vabimo k prijavi na prosto delovno mesto  Projektant/Konstruktor (m/ž). 


 

TECA (Technology, Engineering, Consulting, Automation) is an engineering company that specializes in mechanical engineering and turnkey projects in the field of internal logistic. TECA is the official partner of FlexLink and Interroll. We have been a part of the industry for over 30 years and due to the increased volume of business, we are strengthening our team. If you are a precise, organized and proactive individual, who would like to become a part of a professional and highly dedicated team, we encourage you to apply for the job as a designer/constructor (m/f).

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • Projektiranje linij za notranjo logistiko: povezava med stroji, transportni trakovi, zaščitne ograje, različni pnevmatski mehanizmi, dodatni elementi, ostalo;
 • Definiranje potrebne opreme;
 • Konstruiranje elementov za izdelavo in montažo;
 • Izdelava delavniških načrtov
 • Izdelava tehničnih izračunov;
 • Definiranje varnosti in elementov zaščite pri uporabi;
 • Komunikacija z izdelovalci elementov;
 • Izdelava dokumentacije za navodila;
 • Skrb za gospodarnost konstrukcije;
 • Drugo.

 

 • Design of transportation lines for internal logistics: connection between machines, conveyors, protective fences, various pneumatic mechanisms, additional elements, others;
 • Defining the required equipment;
 • Construction of elements for production and assembly;
 • production drawings
 • Preparation of technical calculations;
 • Defining safety and protection elements;
 • Communication with element manufacturers;
 • Preparation of documentation, instructions;
 • Care for the economy of the structure;
 • Other.
Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:
 • Visokošolska izobrazba 1. stopnja (VI. Stopnja, zaželena VII.) tehnične smeri (zaželeno strojništvo, mehatronika); 
 • Usposobljenost uporabe 2D in 3D programov za risanje;  
 • Poznavanje pnevmatike in mehatronike (elektro in IT oprema); 
 • Poznavanje standardov in zakonodaje s področja strojništva in varnosti pri delu.  

SPOSOBNOSTI IN IZKUŠNJE:  

Iščemo osebo, ki:  

 • je fleksibilna, iznajdljiva, komunikativna, pismena ter 
 • ima vsaj 3 leta izkušenj s projektiranjem/konstruiranjem (prednost: na področju avtomatizacije proizvodnje in transportnih sistemov).
 • ima željo po dodatnem izobraževanju

RAČUNALNIŠKA ZNANJA:  

 • Solidworks (zahtevno),
 • AutoCad,
 • Microsoft Office,
 • Ostala računalniška znanja zaželena.

VOZNIŠKO DOVOLJENJE:  

 • B kategorija  

ZNANJE JEZIKOV:  

 • angleški jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje dobro (B1 zahtevano) (B2 zaželeno);  
 • nemški jezik: razumevanje (priporočljivo);  
 • hrvaški jezik: razumevanje, govorjenje, pisanje (priporočljivo);  
 • srbski jezik: razumevanje, govorjenje, pisanje (priporočljivo).  

 

CONDITIONS / EDUCATION:

 • Higher education Level 1 (Level VI, Desirable VII) technical fields (desirable mechanical engineering, mechatronics);
 • Skills in using 2D and 3D drawing programs;
 • Knowledge of pneumatics and mechatronics (electrical and IT equipment);
 • Knowledge of standards and legislation in the field of mechanical engineering and safety at work.

SKILLS AND EXPERIENCES:

We are looking for a person who:

 • is flexible, resourceful, communicative, literate and
 • has at least 3 years of experience in design/construction (advantage: in the production automation segment and transport systems).
 • has a desire for additional education

COMPUTER KNOWLEDGE:  

 • Solidworks (advanced),
 • AutoCad,
 • Microsoft Office,
 • Other computer know-how is desirable.

DRIVERS LICENCE: 

 • B category (for a car)

KNOWLEDGE OF LANGUAGES:  

 • English: fluent understanding, fluent speaking, good writing (B1 obligatory) (B2 desirable);  
 • German (desirable): understanding, speaking,
 • Croatian (desirable): understanding, speaking, writing 
 • Serbian (desirable): understanding, speaking, writing 

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:
 • Stimulativno plačilo;  
 • Možnost napredovanja;  
 • Zaposlitev v urejenem in prijetnem delovnem okolju;  
 • Možnost osebnostnega in strokovnega razvoja;  
 • Interna in eksterna izobraževanja;  
 • Pisarniško in terensko delo.  

URNIK:Od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, deljen urnik po potrebi.  


 

 • Incentive payment;  Possibility of advancement;  
 • Employment in a tidy and pleasant working environment;  
 • Possibility of personal professional development;  
 • Internal and external training;  
 • Office and field work.  

WORK HOURS:  From Monday to Friday from 8. to 16. o’clock, different schedule if the project requires it.  

 

 

Oblika zaposlitve ali sodelovanja
zaposlitev za nedoločen čas
Poskusno delo:
6 mesecev
Mesečno plačilo
po dogovoru
Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Kandidati naj pošljejo svoj življenjepis (CV) na: robert.babic.official@gmail.com, do 12. 2. 2022. Delovne izkušnje naj bodo vključene. Zaželeno je, da priložite kakšno vašo 3D risbo.

Za več informacij pišite na: robert.babic.official@gmail.com ali pokličite na: +386(1)583 80 30


 

Candidates should submit their CV’s at: robert.babic.official@gmail.com, until 12. 2. 2022. Previous work experiences should be included. Please enclose any of your drawings in 3D.

For more information send an e-mail to: robert.babic.official@gmail.com or call at: +386 31 822 844.

Teca d.o.o.

Cesta Ljubljanske Brigade 9

1000 Ljubljana