Programer aplikacij VII/2 (I), šifra J017080 (m/ž)

 • Datum objave: 3. 9. 2020
 • Prijave do:18. 9. 2020
 • Kraj dela: Ljubljana

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

AJPES

AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v Centrali AJPES Ljubljana, v Službi za pravne, kadrovske in druge splošne naloge.

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v Centrali AJPES Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo

PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (I), šifra J017080 (m/ž) -  za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom

 

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • sodelovanje pri izvajanju projektnih nalog,

 • analiziranje zahtevkov in izdelava specifikacij uporabniških potreb,
 • programiranje, testiranje in vzdrževanje najzahtevnejše namenske programske opreme in storitev,
 • izdelovanje in vzdrževanje uporabniške in tehnične dokumentacije in
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike oziroma magister informacijskih ved (druga bolonjska stopnja) ali druga ustrezna univerzitetna izobrazba oziroma strokovni magisterij (druga bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne ali družboslovne smeri

 • najmanj 6 let delovnih izkušenj
 • tekoče znanje slovenskega jezika
 • tekoče znanje angleškega jezika
 • 4-mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom.

Od kandidatov pričakujemo:

 • Izkušnje na področju razvoja aplikacij v raznih okoljih;

 • samostojnost, logično in analitično razmišljanje, samoiniciativnost, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost ter sposobnost timskega dela;
 • strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost in delovanje v skladu s standardi kakovosti, pripadnost in etičnost, odlično komuniciranje in natančnost;

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju, možnost strokovnega izpopolnjevanja, veliko profesionalnih izzivov in možnost osebnega razvoja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom od polnega (20 ur/teden). Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, v Oddelku za razvoj namenske programske opreme, Službe za informacijsko tehnologijo.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

Nazaj na seznam