Pogodbeni izvedenec - izvedenka medicinske stroke (m/ž) - več mest

 • Datum objave: 5. 5. 2019
 • Prijave do:31. 5. 2019
 • Kraj dela: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Novo mesto, Ravne na Koroškem, Velenje

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije objavlja razpis za pogodbene izvedence - izvedenke medicinske stroke za delo na invalidski komisiji I. in II. stopnje in sicer za:

IK I. STOPNJA:

IK Celje

 • 1 x zdravnika specialista kirurgije (m/ž)
 • 1 x zdravnika specialista fizikalne medicine in rehabilitacije (m/ž)

IK Koper

 • 1 x zdravnika specialista nevrologije (m/ž)
 • 1 x zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa (m/ž)
 • 1 x zdravnika specialista ortopedije (m/ž)

IK Kranj

 • 1 x zdravnika specialista psihiatrije (m/ž)
 • 1 x zdravnika specialista ortopedije (m/ž)
 • 1 x zdravnika specialista oftalmologije (m/ž)
 • 1 x zdravnika specialista interne medicine (m/ž)
 • 1 x zdravnika specialista družinske/splošne medicine (m/ž)

IK Ljubljana

 • 1 x zdravnika specialista psihiatrije (m/ž)
 • 1 x zdravnika specialista družinske/splošne medicine (m/ž)

IK Novo mesto

 • 1 x zdravnika specialista družinske / splošne medicine (m/ž)

IK Ravne na Koroškem in Velenje

 • 1 x zdravnika specialista ortopedije ali specialista fizikalne in rehabilitacijske medicine (m/ž)
 • 1 x zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa (m/ž)

 

IK II. STOPNJA:

 • 1 x zdravnika specialista oftalmologije (m/ž)
 • 1 x zdravnika specialista medicine - diabetolog (m/ž)
 • 1 x zdravnika specialista medicine - gastroenterolog (m/ž)
 • 1 x zdravnika specialista medicine - hematolog (m/ž)
 • 1 x zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa (m/ž)
 • 1 x zdravnika specialista ortopedije ali specialista fizikalne in rehabilitacijske medicine (m/ž)

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Za izvedenca je lahko imenovan zdravnik specialist ustrezne specializacije z veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, z najmanj dveletnimi delovnimi izkušnjami v svoji specialistični dejavnosti, ki je praviloma v rednem delovnem razmerju ali je samozaposlen. Izbrani kandidat bo imenovan za zdravnika izvedenca praviloma za štiri leta in bo kot član senata ali predsednik senata invalidske komisije ali kot zdravnik posameznik izdeloval izvedenska mnenja, kot so opredeljena po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Delo se na podlagi določil Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije s spremembami opravlja po pogodbi in praviloma v popoldanskem času.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Kandidate - kandidatke vabimo, da pošljejo pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev (kopija diplome, kopija licence ZZ, izpisek zavarovanj iz matične evidence), najkasneje do 31. 5. 2019 na spodaj navedeni naslov s pripisom »za razpis IK pogodbeni izvedenec« ali na e-naslov: kadri@zpiz.si.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Kolodvorska ulica 15

1000 Ljubljana

za razpis IK pogodbeni izvedenec

Nazaj na seznam