Področni podsekretar - vodja izpostave, šifra I017054 (m/ž)

AJPES

 • Datum objave:14. 4. 2021
 • Prijave do:29. 4. 2021
 • Kraj dela: Krško
Nazaj na seznam

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

AJPES

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v izpostavi AJPES Krško

PODROČNI PODSEKRETAR – vodja izpostave, šifra I017054 (m/ž) - za nedoločen čas

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • vodenje Izpostave AJPES Krško;
 • načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje izvajanja nalog s področja dela;
 • komuniciranje z notranjimi in zunanjimi javnostmi s področja dela tudi s sodobnimi komunikacijskimi orodji;
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • izdelovanje navodil in drugih aktov za izvajanje nalog s področja dela;
 • dajanje pojasnil za izvajanje nalog s področja dela;
 • sodelovanje s poslovnimi subjekti in s pristojnimi institucijami;
 • sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela;
 • spremljanje razvoja na področju  dela in dajanje predlogov za nove rešitve;
 • pripravljanje zahtevkov za računalniške rešitve in spremembe;
 • izdelovanje in promoviranje informacij in analiz s področja dela AJPES;
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. univerzitetna  stopnja izobrazbe (prejšnja)  ali  magisterij stroke (druga bolonjska stopnja), družboslovne smeri
 2. najmanj 6 let delovnih izkušenj
 3. strokovni izpit iz upravnega postopka za vodenje in odločanje na drugi stopnji
 4. preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških
 5. tekoče znanje slovenskega jezika
 6. tekoče znanje angleškega jezika
 7. 4 - mesečno poskusno delo

V primeru, da kandidat ne izpolnjuje pogoja pod točkama 3 in 4, mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških pa v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom.

Od kandidatov pričakujemo:

vodstvene sposobnosti; samoorganiziranost, samoiniciativnost, timsko delo, samostojnost; logično in analitično razmišljanje; interdisciplinarnost; ustvarjalnost in inovativnost; tržno usmerjenost; strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, učinkovito pisno in ustno komuniciranje  ter natančnost. Ker se Izpostava AJPES Krško uvršča med najmanjše izpostave, je nujno, da vodja izpostave pozna in tudi operativno izvaja postopke najpomembnejših nalog AJPES.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih izpostave AJPES Krško, na naslovu Cesta 4. julija 42, 8270 Krško.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.