Prosta delovna mesta v kraju Kočevje

Na kraškem Kočevskem polju in na nadmorski višini 460 metrov leži mesto Kočevje, ki velja za gospodarsko, turistično, kulturno in izobraževalno središče Kočevskega. Glavna cesta, ki pelje skozi Kočevje je povezana z Ljubljano, Hrvaško in na drugi strani z Belo krajino oz. z Novim mestom. Občina Kočevje je središče mesta Kočevje in ena izmed večjih v Sloveniji.

Po letu 1990 je Kočevje doživelo propad nekaterih industrijskih panog, ki so bile vezane predvsem na vojaški trg bivše Jugoslavije (ITAS) in zaradi slabe izobrazbe relativno visoko brezposelnost, po drugi strani pa se je razvila terciarna dejavnost, predvsem trgovina.

Na območju občine Kočevje danes posluje 262 gospodarskih družb in 436 ostalih podjetnikov. Glede na velikost je največ mikro podjetij, ki jim sledijo majhna, velika in srednje velika podjetja. Spodbudnejši gospodarski trendi so se na Kočevskem začeli kazati po letu 2012, ko je kočevsko gospodarstvo kot celota še imelo podobno čisto izgubo in večji čisti dobiček. V letih, ki so sledila, se je poslovanje kočevskih podjetij še izboljševalo, kar pomeni, da so se pojavila tudi nova prsta delovna mesta v Kočevju.

Kočevje z okolico se lahko ponaša z uspešnimi podjetji, ki redno razpisujejo prosta delovna mesta v Kočevju. V teh krajih bodo dobili zaposlitev strokovnjaki s področja strojništva, robotike, mehanotronike, programerji in IT strokovnjaki.

Občino Kočevje poleg gospodarstva razvija tudi turizem, kulturo in druga področja. Ustvariti želijo družbeno prijazno okolje, ki bo pomembno za tiste, ki se bodo prijavljali na prosta delovna mesta v Kočevju.

Mnogo podjetij iz Kočevja oglašuje tudi na zaposlitvenem portalu Optius.com: MELAMIN d.d. KočevjeKOVINAR TRGOVINA, d.o.o., KočevjeVAROVANJE GALEKOM d.o.o., KOVINAR KOČEVJE, d.o.o.OBNOVA Kočevje d.o.o., in drugi.