Koordinator v zdravstveni negi (E037034) za potrebe onkološkega inštituta, oddelka za akutno paliativno oskrbo - m/ž

Onkološki inštitut Ljubljana

 • Datum objave:15. 11. 2023
 • Prijave do:23. 11. 2023
 • Kraj dela: Ljubljana
Nazaj na seznam

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

Nosilna slika za predstavitev delovnega mesta

Onkološki inštitut Ljubljana

KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI (E037034) ZA POTREBE ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA, ODDELKA ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO - M/Ž

Opis delovnega mesta

 
 • klinično delo z bolniki na oddelku,                                     
 • koordiniranje paliativne oskrbe in prostovoljnega dela,
 • koordinacija, informiranje in povezovanje različnih služb in paliativnih timov (v in izven ustanove), pri pomoči hudo bolnim in umirajočim ter njihovim svojcem,
 • izobraževanje zdravstvenega osebja s področja umiranja in specializirano strokovno usposabljanje za delo s hudo bolnimi in umirajočimi
 • (organiziranje in vodenje raznih delavnic, seminarjev, predavanj, pogovorov, srečanj, diskusij in okroglih miz),
 • Izobraževanje, usposabljanje in podporne oblike pomoči svojcem za življenje v novonastalih okoliščinah,
 • organizacija prostovoljnega dela na OI,
 • izobraževanje in uvajanje prostovoljcev za delo - spremljanje hudo bolnih in umirajočih (uvajanje organiziranega prostovoljnega dela z vsemi potrebnimi formalnimi postopki, ki jo uvajanje zahteva),
 • raziskovalno delo in evalvacijske študije (intervencijske študije in spremljanje rezultatov),
 • sodelovanje na strokovnih kolegijih in timskih sestankih (pomen informiranosti kot temelj dobrega sodelovanja in kakovosti dela),
 • podpora pri razvoju oskrbe na domu (poleg sistemskih sprememb tudi dobra priprava svojcev na življenje s hudo bolnim in umirajočim),
 • kontinuirano spremljanje bolnikov in njihovih svojcev od diagnoze vse do smrti,
 • opravljanje NZV po razporedu,
 • sodelovanje pri pripravi planov dela, nabav in strokovnega izobraževanja,
 • skrb za izpolnjevanje predpisov in zahtev za varstvo pri delu,
 • skrb za kakovost dela na oddelku,
 • sodelovanje v komisijah in projektih,
 • sodelovanje z ostalimi JZZ in drugimi organizacijami,
 • sodelovanje in izvedba internih in zunanjih izobraževanj,
 • raziskovalno in pedagoško delo,
 • ostala opravila v okviru delokroga po nalogu vodje,
 • odgovornost za strokovno delo in zakonitost.

Pričakujemo

 
 • visoka strokovna izobrazba pridobljena najpozneje do 31. 12. 2009, pripravništvo in strokovni izpit (diplomirani zdravstvenik/diplomirana medicinska sestra), oziroma
 • visoka strokovna izobrazba, pridobljena med 1. 10. 2004 do 30. 9. 2016 (diplomirani zdravstvenik/ diplomirana medicinska sestra), oziroma
 • prvostopenjski (visokošolski) študijski program, (program v skladu z direktivo (diplomirani zdravstvenik/ diplomirana medicinska sestra)  in
 • drugostopenjski univerzitetni študijski program (magister zdravstvene nege/magistrica zdravstvene nege),
 • 4 leta dela v onkološki ZN ali na strokovnem področju, ki ga koordinira,
 • vpis v register in veljavna licenca.

Ponujamo

 

Zaposlitev za nedoločen čas s poskusnim delom 4 mesece.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.