Spremno oz. motivacijsko pismo - vaš prvi stik z delodajalcem

Spremno oziroma motivacijsko pismo se pošilja poleg življenjepisa in je prav tako izjemnega pomena. Njegov namen ni povzetek življenjepisa, temveč njegovo dopolnilo. Podajamo vam nekaj iztočnic, kaj naj bi spremno pismo vključevalo, da bi doseglo svoj namen.

Ko končate s pisanjem življenjepisa, ne pozabite na pomembnost dobro napisanega spremnega pisma. Veliko ljudi napiše svoj življenjepis in ga takoj pošlje izbranemu delodajalcu brez spremnega pisma. Velika napaka! S spremnim pismom imate priložnost pritegniti delodajalčevo pozornost in ga prepričati, da bo o vas želel izvedeti več. V spremnem pismu lahko namreč veliko bolj kot v življenjepisu prikažete svojo osebnost. Dobro spremno pismo samo še dopolni tisto, kar navajate v življenjepisu. V njem življenjepisa ne povzemate, temveč se nanj sklicujete, medtem ko slog pisanja ostaja enak.

Spremno pismo je običajno prva stvar, ki jo delodajalci preberejo, ko se prijavljate na prosto delovno mesto. Ali naj bo spremno pismo zapisano v sami e-pošti ali naj motivacijsko pismo priložimo kot priponko, so mnenja deljena in vsak način ima svoje zagovornike.

Zagovorniki spremnega pisma kot priponke trdijo, da je ta način bolj profesionalen in bi ga morali uporabiti vsaj takrat, ko se prijavljate na višje delovno mesto ali pa na zaposlitveni oglas večjega (multinacionalnega) podjetja, saj boste tako izpadli bolj profesionalni. Prav tako pravijo, da življenjepis kot priponka lahko potuje do različnih ljudi v podjetju, katerim pa ni nujno posredovano / priloženo tudi vaše e-sporočilo in se tako vaše motivacijsko pismo lahko izgubi.

spremno pismo stik z delodajalcem

Na drugi strani pa najdemo trditve, da je bistvo spremnega pisma ravno to, da je zapisano v samem e-sporočilu in le tako dosežemo, da je viden in predvsem prebran. Če ga pošljete kot priponko niti ni nujno, da ga bo delodajalec posebej odpiral, še posebej če kadrovik uporablja pametni telefon ali tablico, kjer odpiranje datotek ni tako hitro. Tudi nekaterim delodajalcem je ljubši ta način, saj hitreje pridejo do konkretnih informacij.

Napisanega pravila za način pošiljanja tako ni in ne glede na to, na kakšen način ga boste priložili, ne more biti tako zelo narobe kot če ga sploh ne bi dodali. 

V vsakem primeru pa naj bo spremno pismo napisano v maksimalni dolžini ene strani, v nekaj odstavkih, s katerimi morate navdušiti delodajalca, da prebere potem tudi vaš življenjepis. To lahko recimo dosežete tako, da ga prilagodite prostemu delovnemu mestu in podjetju. Informacije, ki se nanašajo nanje, pa lahko dobite npr. prek znancev in interneta.

Kaj naj bi vključevalo dobro spremno pismo?

  • Naslovite ga na točno določeno osebo (seveda, če je kontaktna oseba navedena v zaposlitvenem oglasu).
  • Navedite, na katero delovno mesto se prijavljate in kje oziroma od koga ste dobili informacijo o prostem delovnem mestu.
  • Pokažite navdušenje nad razpisanim delovnim mestom. Pojasnite, zakaj želite delati v tem podjetju in zakaj vas zanima ravno to delovno mesto.
  • V pismu poudarite nekatere najpomembnejše sposobnosti ali lastnosti, ki bi lahko pripomogle k še večjemu uspehu v podjetju, ter navedite, zakaj verjamete, da ste ravno vi najprimernejši kandidat za razpisano delovno mesto.
  • Poudarite svoje dosežke in navedite, kako ste se lotili določenih problemov. Trditve o svojih kvalifikacijah podprite z dokazi ali navedenimi referencami.
  • Povejte delodajalcu, kaj mu lahko ponudite.
  • Delodajalca prepričajte, da lahko prispevate k uspehu podjetja s svojimi sposobnostmi, lastnostmi, izkušnjami. Prenesite svoje interese in kvalitete na svoje znanje o podjetju.
  • Navedite priloge, ki jih dodajate (življenjepis, priporočilo, izpis ocen na fakulteti ipd.).
  • Povejte delodajalcu, da se priporočate za zaposlitveni intervju, kjer se boste lahko še podrobneje predstavili. Navedite, kdaj in kako lahko pride v stik z vami in da ga boste kmalu poklicali glede dodatnih informacij ali dogovora o morebitnem intervjuju.

Ne pozabite! Dobro spremno pismo vas lahko loči od množice! Obenem pa vam toplo priporočamo, da ob vsaki prijavi na razpisano prosto delovno mesto pripravite unikatno spremno pismo, ki ga prilagodite delodajalcu in razpisanemu zaposlitvenemu oglasu.