Kalkulator za informativni izračun plače

Informativni izračun plače vam omogoča enostaven preračun med bruto, neto in bruto bruto plačo pri redni zaposlitvi.

Plača

Znesek
Dodatek za delovno dobo (%)

Davčne olajšave

Število otrok
Število otrok s posebnimi potrebami
Število ostalih vzdrževanih družinskih članov
Materialni stroški (malica + prevoz)
Izračunaj

Za izračun vnesite osnovno bruto plačo

Izračun

Osnovna bruto plača
Bruto plača
Prispevki zaposlenega
Dohodninske olajšave
Dohodninska osnova
Dohodnina za plačilo
Neto plača
Izplačilo
Prispevki delodajalca
Strošek delodajalca