Kako preračunam bruto in neto plačo?

Delodajalci pogosto v svoj zaposlitveni oglas zapišejo bruto plačo, kar pomeni, da moramo sami potem preračunati neto plačo - znesek, ki ga dejansko dobite izplačanega.

Lahko tudi, da vas o bruto plači seznanijo tudi na samem razgovoru, vi pa seveda ne upate vprašati, kakšna je potem to dejanska višina izplačila.

Zakaj delodajalci govorijo o bruto plači?

Kaj je pravzaprav bruto plača - to je skupen znesek vaše plače, kjer so upoštevani še vsi prispevki kot so prispevki za socialno varnost, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in akontacija dohodnine. Ker so ti prispevki procentualne narave in ne fiksne, ne moremo povsem točno vedeti njihove višine. Vsekakor ne pozabite, da niti v neto niti v bruto znesek ne spadata stroška plačila malice in prevoza na delo - to je obračunano posebej.

Da ni potrebno preračunavati na roke vsakega prispevka posebej so nam v veliko pomoč različni spletni kalkulatorji, ki naredijo informativni izračun in navadno to kar v obe smeri - iz bruto zneska v neto in iz neto zneska v bruto in končni strošek delodajalca. Tako olajšajo delo na eni strani zaposlenim, ki potrebujejo predvsem preračun iz bruto plače v neto, kot tudi delodajalcem za informativni izračun plače in stroška posameznega zaposlenega.

Da si boste približno lahko izračunali vašo neto plačo, vam je lahko v pomoč KALKULATOR.

 


Prijava na newsletter