Kako preračunam bruto in neto plačo?

Delodajalci pogosto v svoj zaposlitveni oglas zapišejo bruto plačo, kar pomeni, da moramo sami potem preračunati neto plačo - znesek, ki ga dejansko dobite izplačanega.

Lahko tudi, da vas o bruto plači seznanijo tudi na samem razgovoru, vi pa seveda ne upate vprašati, kakšna je potem to dejanska višina izplačila.

Zakaj delodajalci govorijo o bruto plači?

Kaj je pravzaprav bruto plača - to je skupen znesek vaše plače, kjer so upoštevani še vsi prispevki kot so prispevki za socialno varnost, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in akontacija dohodnine. Ker so ti prispevki procentualne narave in ne fiksne, ne moremo povsem točno vedeti njihove višine. Vsekakor ne pozabite, da niti v neto niti v bruto znesek ne spadata stroška plačila malice in prevoza na delo - to je obračunano posebej.

Da ni potrebno preračunavati na roke vsakega prispevka posebej so nam v veliko pomoč različni spletni kalkulatorji, ki naredijo informativni izračun in navadno to kar v obe smeri - iz bruto zneska v neto in iz neto zneska v bruto in končni strošek delodajalca. Tako olajšajo delo na eni strani zaposlenim, ki potrebujejo predvsem preračun iz bruto plače v neto, kot tudi delodajalcem za informativni izračun plače in stroška posameznega zaposlenega.

Da si boste približno lahko izračunali vašo neto plačo, vam podajamo povezavo do spletnega kalkulatorja za informativni izračun plač, ki je vsaj po našem mnenju enostaven za uporabo in seveda nadvse priročen:

- Kalkulator Bruto - neto plače 1 (Informativni izračun plače; vir: Racunovodja.com)

Razlika med bruto in bruto bruto plačo?

Kaj je pomembno vedeti, ko govorimo o bruto plači? In o katerem brutu je pravzaprav govora, saj poznamo t.i prvi bruto, ki ga v praksi običajno imenujemo zgolj »bruto« (ta je bistvenega pomena za pogodbo o zaposlitvi, saj je to pogajalsko izhodišče vsakega resnega iskalca zaposlitve) in drugi bruto ali »bruto-bruto«, ki pomeni strošek delavčeve plače za delodajalca.

Čeprav je tematika nekoliko suhoparna, pa je pomembno razlikovati med prvim in drugim brutom, ki se razlikujeta za 16,1 % v obliki dajatev na plačo oz. prispevkov za socialno varnost, ki pri izplačilu plače zaposlenemu bremenijo delodajalca:

  • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) 8,85 %
  • prispevek za zdravstveno varstvo 6,56 %
  • prispevek za starševsko varstvo 0,10 %
  • prispevek za poškodbe pri delu 0,53 %
  • prispevek za zaposlovanje 0,06 %

Primer: bruto plača znaša 1.000,00 EUR (podatek iz pogodbe o zaposlitvi)

Drugi bruto izračunamo tako, da znesku 1.000,00 EUR prištejemo 16,1 % in dobimo 1.161,00 EUR, kar predstavlja strošek delodajalca.

(Na plačilni listi je na dnu obračuna običajno navedeno, koliko znaša skupni strošek podjetja oz. koliko so vse obveznosti skupaj, pri čemer je drugemu brutu pri končnem znesku prišteto še povračilo stroškov prevoza in prehrane zaposlenemu).

Sedaj pa izračunajmo še, koliko neto plače dobimo, če je prvi bruto 1.000,00 EUR. Od tega zneska je najprej potrebno odšteti  22,10 % prispevkov za socialno varnost, ki bremenijo zaposlenega:

  • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) 15,5 %
  • prispevek za zdravstveno varstvo 6,36 %
  • prispevek za starševsko varstvo 0,10 %
  • prispevek za zaposlovanje 0,14 %

Nadalje je potrebno upoštevati akontacijo dohodnine, ki se prav tako odšteje od prvega bruta. V našem primeru znaša davčni odtegljaj 80,60 EUR (osnova za izračun akontacije dohodnine je prvi bruto, zmanjšan za 22,10 % prispevkov iz bruta in splošno dohodninsko olajšavo v višini 275,23 EUR).

Končni izračun:

> bruto bruto plača                                 1.161,00 EUR

prispevki na bruto plačo                        - 161,00 EUR

bruto plača                                             1.000,00 EUR    

prispevki iz bruto plače                          - 221,00 EUR

akontacija dohodnine                             - 80,60 EUR

neto plača                                               698,40 EUR

Na prikazanem primeru vidimo, da znaša neto plača približno  60% bruto bruto plače oz. zneska, ki ga za plačo zaposlenega prispeva delodajalec. Ostalih 40% predstavljajo prispevki za socialno varnost, ki se vplačujejo v blagajno ZPIZ (pokojninsko zavarovanje) in ZZZS (osnovno zdravstveno varstvo) ter davčni odtegljaj, ki se nakazuje na podračun pri FURS.

Za konec bi omenila, da se povračila prehrane in prevoza na delo ne štejejo v neto plačo, temveč predstavljajo dodatek k plači, ki ni obremenjen z dajatvami, v kolikor je skladen z uredbo o povračilih. 

Pripravila:

Sabina Aleš, MBA se je po končanem študiju ekonomije zaposlila v mednarodni farmacevtsko-kemijski korporaciji. Po dolgoletnem vodenju področij financ, računovodstva in administracije v velikem sistemu se je odločila za samostojno pot.

Njeno poslanstvo je svetovanje in pomoč samostojnim podjetnikom na začetku poslovne poti, vodenje knjig manjšim podjetjem ter podpora pri administrativnih in kadrovskih opravilih.

L.M.I.-poslovno in osebno svetovanje, Sabina Aleš s.p.


Preberite tudi: