Honorarna zaposlitev

Na strani delodajalca je navadno razlog narava dela, ki ni obsežno in ne zahteva človeka 8 ur na dan. Ali pa gre za sezonsko oz. priložnostno delo, kjer se lahko dela po potrebi oz. ob prostem času nekajkrat tedensko ali celo le nekajkrat mesečno.

Honorarno delo je oblika zaposlitve, ki se v veliki meri razlikuje od redne zaposlitve in sicer:

  • delovni čas je navadno nekaj ur tedensko, saj navadno delo ni obsežno, da bi ga opravljali 8 ur na dan,
  • honorarnemu delavcu ne pripadajo ugodnosti kot pri redno zaposlenemu (prevoz, zavarovanje, delovna doba, dopust, regres ...),
  • sodelovanje med delodajalcem in delojemalcem ne poteka v sklopu redne zaposlitve temveč poteka po dogovoru in na podlagi sklenjene pogodbe (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe oz. pogodbe o delu, preko lastnega s.p., študentsko delo).

Honorarno delo ni redna zaposlitev

Razlogi za honorarno zaposlitev

Na strani delodajalca je navadno razlog narava dela, ki ni obsežno in ne zahteva človeka 8 ur na dan. Ali pa gre za sezonsko oz. priložnostno delo, kjer se lahko dela po potrebi oz. ob prostem času nekajkrat tedensko ali celo le nekajkrat mesečno.

Na strani iskalcev zaposlitve pa je morda najbolj poznana oblika honorarnega dela t.i. študentsko delo, kjer študentje med študijem opravljajo različna dela z namenom dodatnega zaslužka, nekateri se s študentskim delom že tudi kar sami preživljajo, vsem pa so skupne pridobljene izkušnje, ki jim še kako prav pridejo pri iskanje redne zaposlitve.

Na drugi strani se za honorarno delo odločajo tudi upokojenci, ki so še dobrega zdravja in želijo aktivno preživljati svoj prosti čas ter tako preko avtorskih ali podjemnih pogodb opravljajo različna dela, se udeležujejo različnih tečajev za tretje življensko obdobje itd.

Potem pa so tukaj tudi odrasli, ki želijo poleg redne zaposlitve še preko honorarnega dela zaslužiti nekaj dodatnega denarja ali pa jim honorarno delo pomaga prebiti in preživeti obdobje brezposelnosti in iskanja redne zaposlitve.

Vsi, ki ste že redno zaposleni in bi želeli opravljati še honorarno delo, vam svetujemo, da najprej dobro pregledate vašo zaposlitveno pogodbo z delodajalcem. Predvsem glede konkurenčne klavzule, in ali je treba pridobiti soglasje delodajalca oziroma ga obvestiti o tem, da boste počeli še dodatno honorarno delo za drugega delodajalca.

Vir: Honorarno-delo.com