Ali se honorarno delo šteje v delovno dobo?

V primeru honorarnega dela ne gre za redno zaposlitev temveč za dogovorjeno sodelovanje med delodajalcem in delojemalcem, ta dogovor pa mora biti podkrepljen s pogodbo.

Kot smo že splošno pisali o honorarnem delu na splošno, se honorarna zaposlitev v veliki meri razlikuje od rednega zaposlitvenega razmerja. V prvi vrsti so to pravice, ki zaposlenim pripadajo na podlagi kolektivne pogodbe.

V primeru honorarnega dela tako ne gre za redno zaposlitev temveč za dogovorjeno sodelovanje med delodajalcem in delojemalcem, ta dogovor pa mora biti podkrepljen s pogodbo. 

Najbolj pogoste oblike honorarnega dela so:

  • študentsko delo (delo preko študentske napotnice), ki je na voljo le študentom s statusom
  • avtorska pogodba
  • podjemna pogodba oz. pogodba o delu
  • delo preko lastnega s.p.

Ne glede na vrsto pogodbe / sodelovanja vam delodajalec, pri katerem opravljate honorarno delo, ni dolžan plačevati nobenih prispevkov, obveznega zdravstvenega zavarovanja, niti vam ne teče pokojninska doba. To si morate na željo urediti in plačevati sami (razen pri lastnem s.p.-ju, kjer morate to imeti tako že urejeno).

Untitled 1 750px