Tako nizke brezposelnosti v Sloveniji še nismo imeli in zakaj bo ta najverjetneje spet poskočila

Septembrsko število registriranih brezposelnih pri Zavodu za zaposlovanje je bilo najnižje v samostojni Sloveniji, saj je bilo na zavodu prijavljenih 52.043 oseb, kar je 21,3 % manj kot septembra 2021.

Septembrsko število registriranih brezposelnih pri Zavodu za zaposlovanje je bilo najnižje v samostojni Sloveniji, saj je bilo pri zavodu prijavljenih kar 21,3 % manj oseb kot septembra 2021 (kljub rahlemu in pričakovanemu povišanju v oktobru na 52.991, zaradi iskalcev prve zaposlitve, ker ali so zaključili šolanje ali izgubili status študenta ali tistih, ki jim je potekla pogodba o zaposlitvi za določen čas). Čeprav v Sloveniji še vedno beležimo nizko brezposelnost in je zato odlična novica, pa se večina delodajalcev tudi zaradi zmanjšanega števila brezposelnih vse pogosteje sooča s težavami pri pridobivanju ustreznega kadra. Podatki kažejo, da ima že več kot 80 % delodajalcev v Sloveniji težave  s privabljanjem ustreznega kadra. Večina delodajalcev se posledično še nikoli ni tako aktivno ukvarjala s privabljanjem novih sodelavcev, razvojem in zadrževanjem le teh kot danes. 

Razlogov za nizko brezposelnost in posledične težave pri iskanju pravega kadra je več. Ključen del je dodalo gospodarsko okrevanje po epidemiji covida-19, zaradi katerega je postalo povpraševanje večje od same ponudbe. Na zaposlitvenem portalu Optius smo v prvih desetih mesecih letošnjega leta tako na primer objavili kar 27 % več zaposlitvenih oglasov v primerjavi z enakim obdobjem lani in 122 % več v primerjavi z letom poprej. Na našem zaposlitvenem portalu Optius, dnevno objavimo tudi več kot 250 zaposlitvenih oglasov in opaznega trenda po padanju števila oglasov na  portalu zaenkrat še ne zaznavamo. 

Pomembno vlogo pri pomanjkanju ustrezne delovne sile na trgu dela igrajo tudi demografske spremembe – Slovenija je namreč po starajoči se populaciji v samem vrhu med razvitimi državami v Evropi. Sredi leta 2020 je povprečna starost prebivalcev Slovenije na primer znašala 43,6 let, npr. prebivalcev Vietnama pa zgolj 24 let. Kar 40 odstotkov trenutnih brezposelnih je starejših od 50 let, prav tako nimajo vsi brezposelni ustrezne izobrazbe – tretjina jih ima na primer zgolj osnovnošolsko ali nižjo stopnjo kar posledično  pomeni, da niso konkurenčni na trgu dela.

Pogosto na težave pri iskanju zaposlenih vpliva tudi neskladje med ponudbo in povpraševanjem. Največje povpraševanje v pokoronskem času beležimo predvsem na področju prodaje in gostinstva, za srednje poklicno izobraževanje (kjer so potrebe po kadru največje) pa se je v preteklem šolskem letu odločilo zgolj 18 % mladih, kar je bistveno premalo kolikor bi jih želeli delodajalcu po zaključenem šolanju zaposliti.