Delovna področja, ki so odporna na recesijo

Delovna področja, ki so odporna na recesijo, so tisti sektorji, ki ohranjajo svojo stabilnost in rast kljub gospodarskim težavam. To vključuje storitvene dejavnosti, ki so osredotočene na ljudi in njihove osnovne potrebe, kot so hrana, zdravje, izobraževanje in varnost. Poleg tega so tudi panoge, povezane z informacijsko tehnologijo, e-trgovino, logistiko in transportom, pogosto manj občutljive na spremembe na trgu.

Zdravstvena oskrba

Zdravstveni delavci so eni izmed ključnih kadrov, ki jih v sodobni družbi potrebujemo. Povpraševanje po zdravstvenih storitvah je neodvisna od ekonomskega stanja, hkrati pa na njo ne vplivajo razmere na trgu dela. Povpraševanje po zdravstvenih delavcih pa iz leta v leto narašča, saj kot vedno bolj starajoča se družba potrebujemo vedno več zdravstvenih storitev. Ker se starostna meja za upokojitev vedno bolj zvišuje je eno izmed ključnih vprašanj, kako poskrbeti, da je družba čim dlje zdrava in sposobna za delo, hkrati pa je potrebno hitro in učinkovito rešiti zdravstvene težave posameznikom do katerih pride ne glede na preventivo.

 zdravstveno podrocje5

Strokovnjaki za kibernetsko varnost, programerji in razvijalci 

Strokovnjaki za kibernetsko varnost, programerji in razvijalci so pomembni za ohranjanje varnosti in integritete digitalnega okolja ter za razvoj in izboljševanje tehnologij. V času recesije lahko pride do zmanjševanja sredstev za raziskave in razvoj, kar lahko vpliva na zaposlovanje. Vendar pa je zaščita digitalnega okolja in razvoj tehnologij ključnega pomena za gospodarstvo in družbo. V današnjem digitalnem svetu so tehnologije in informacijski sistemi ključni za delovanje podjetij in organizacij, zato je pomembno, da so ti sistemi varni in zaščiteni. Prav tako je razvoj tehnologij in informacijskih sistemov pomembna za rast in razvoj gospodarstva.

programerji in razvojniki3

E-commerce

V času recesije se trend nakupovanja prek spleta nadaljuje ali celo poveča, saj ljudje iščejo ugodnejše možnosti nakupovanja. E-commerce omogoča podjetjem, da zmanjšajo stroške poslovanja in prilagodijo svojo ponudbo potrebam kupcev, kar jim omogoča prilagajanje na spreminjajoče se tržne razmere. Poleg tega se lahko e-commerce podjetja hitro prilagodijo spreminjajočim se potrebam in željam kupcev ter tako ohranijo konkurenčnost. Za ta namen podjetja potrebujejo strokovnjake s področja marketinga, kateri približajo izdelke kupcem, strokovnjake za razvoj spletnih mest, ter utečeno logistično ekipo, ki pripelje izdelek do končnega kupca.

Izobraževanje

Recesija lahko vpliva na gospodarstvo, vendar ohranjanje kvalitetnega izobraževanja in zaposlitev učiteljev je ključno za prihodnost družbe in gospodarstva. Ohranjanje kvalitetnega izobraževanja in zaposlitev učiteljev ključnega pomena za prihodnost družbe in gospodarstva. Učitelji so odgovorni za formiranje prihodnjih generacij in zagotavljajo temeljne spretnosti, potrebne za delo in razvoj v prihodnosti. Kvalitetno izobraževanje pomaga tudi izboljševati konkurenčnost države na mednarodni ravni in povečati nacionalni potencial za rast in razvoj.

ucitelji

Finance in računovodstvo

Zaposleni v financah in računovodstvu so eni izmed ključnih kadrov v vsakem podjetju, saj v primeru, da podjetje posluje mora nekdo skrbeti za denarni tok in pa obdelavo vhodnih in izhodnih računov. Ne glede na to, ali se gospodarstvo ohladi in je manj dela, je potrebno vse denarne tokovne ustrezno beležiti in obdelati, zato podjetje ne glede na stanje na trgu dela potrebuje osebo, ki ima ustrezna znanja s področja financ in računovodstva.

Proizvodnja in gradbeništvo

Proizvodni delavci so ključni za funkcioniranje proizvodnih linij in zagotavljanje dobav produktov za potrebe trga. V času recesije se lahko zmanjša povpraševanje po izdelkih, kar lahko privede do zmanjševanja proizvodnje in zaposljivosti proizvodnih delavcev.

Področje proizvodnje je vedno ko pride do krize pod vplivom neugodnih ekonomskih razmer, vendar podjetja, ki proizvajajo ključne dobrine kot so hrana, zdravila ipd. svoje izdelke proizvajajo ne glede na gospodarsko klimo. Da proizvodni procesi lahko nemoteno potekajo potrebujejo ustrezno usposobljene posameznike. Podobno je s področjem gradbeništva. Gradbeništvo je tako kot proizvodnja eno izmed področji, ki je pod vplivom ekonomskih sprememb, vendar potreba po ustrezno usposobljenih gradbenih delavcih vedno obstaja, saj je gradnja in vzdrževanje ključne infrastrukture kot so ceste, bolnišnice ipd. nujna in ni vedno odložljiva na ugodne ekonomske razmere.

gradbeni delavci

Pripravil: Optius.com team