Ste prepričani, da je odpoved pogodbe edina možnost za stabilizacijo vašega poslovanja?

Ogromno delodajalcev v tem trenutku razmišlja, kakšno bo njihovo nadaljnje poslovanje. Kritični meseci šele prihajajo in napovedi niso obetavne. Jasno je, da ukrepi in pomoč, ki jih je Vlada namenila gospodarstvu, ne bodo dovolj. Nekateri delodajalci že razmišljajo o nujnih in drastičnih naslednjih korakih, s katerimi bodo poskrbeli, da bo podjetje preživelo najtežje čase.

Naj bo odpoved pogodbe zadnja možna rešitev

Vzeli ste si čas in razmislili o možnostih nadaljnjih ukrepov. Četudi se to zdi zadnje dejanje, je prav, da o njem temeljiteje razmislite, upoštevate vse možnosti, ki jih zaposleni imajo, vso pomoč, ki jo lahko pri tem dobijo s strani vas in pristojnih institucij. Odpoved zaposlitve je stresna za oba, tako delavca kot tudi delodajalca, kljub temu pa moramo poskrbeti, da je izvedena postopkovno pravilno in z največjo možno kolateralno koristjo obeh.

Na odpoved zaposlitve je potrebno gledati z dveh vidikov – tehnično/postopkovnega in etično/moralnega.

Tehnično gledano je odpoved pogodbe o zaposlitvi, ko le-ta poteka med dvema racionalnima subjektoma, enostaven postopek, a kot takšen je prej kot ne izjema. V večini primerov se ob takšnih težkih dogodkih sprožijo tudi čustveni odzivi in zaradi tega je prav, da vročitev izvedemo karseda taktno, z občutkom.

Pri odpovedi o zaposlitvi tako morate upoštevati ZDR-1 in kolektivne pogodbe, posodobljene interne akte, zaveze, ki ste jih sprejeli s prijavljanjem na razpise (in bi morebiti lahko vplivali na sredstva z drugih naslovov), prednosti in koristi, ki jih delavec prinaša v podjetje. Premisliti morate o opravljanju tega dela, kjer bo nastala vrzel, kdo ga bo nadomestil, za koliko časa in kako se bo narava dela spremenila znotraj ekipe. Oba v tem procesu imata pravice in dolžnosti. Vsak svoje.

Prej omenjena čustva, žalost, strah, jeza, tudi maščevanje, lahko vplivajo na vaš medsebojni odnos, zato je nujno, da v postopkih, ki se vam obetajo, poskrbite za zaupanja vredno osebo, ki bo to s strani delodajalca izvedla.  Osebo, ki ima izkušnje z izvedbo in izraža korekten, sočuten odnos do odpuščenega, v veliko primerih potrebujete mediatorja, kjer se z zaposlenim pogodite o odpovedi, odpovednih rokih in odpravnini, prav tako je nujno, da oba poznata svoje pravice in dolžnosti. Najbolj pomembno pa je, da pri odpovedi, ki jo izvedete korektno, upoštevate vsa zakonska določila, ki se glede na ZDR-1 in kolektivne pogodbe lahko spreminjajo. Pomembno je, da zaposleni razume, da je bilo to zadnje dejanje, ki ste se mu želeli izogniti, pa razmere drugačne odločitve niso dovoljevale, da razume, da ima svoje dolžnosti, pravice in ukrepe, ki jih lahko sprejme, in ne nazadnje, da postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi teče tako, da za obe vlogi največjo težo odigra načelo korektnosti obeh strani.

Z etične strani kot delodajalec razmislite tudi o tem, kdo bo po prejemu odpovedi upravičen do odpravnine, nadomestil preko ZRSZ in kako mu lahko pomagate oziroma ga usmerite na novo zaposlitveno pot. Zadnja leta govorimo o t.i. outplacementu, ko posamezniku delodajalec pomaga, da se na trgu dela lažje znajde.

Poznate vse druge možnosti?

Preden se boste lotili postopkov odpovedi o zaposlitvi pa razmislite, ali ste upoštevali tudi vse druge možnosti za racionalizacijo stroškov poslovanja. Država je tako rekoč čez noč zamrznila in omejila poslovanje številnih podjetnikov, ki na take ukrepe seveda niste mogli in niste bili pripravljeni. Mnogi izmed njih, ki ste več let rastli iz manjšega obrtniškega podjetja v srednje veliko strukturo po obsegu poslovanja in številu zaposlenih, se boste letos srečali s situacijami, ki jih ni nihče predvidel. Pa vendarle, verjamemo, da lahko s strokovno podlago in primeri dobrih praks ukrepamo tudi na druge načine.

Eden izmed takšnih ukrepov je tudi prilagoditev delovnega časa in izmenskega dela. Marsikdo od zaposlenih bo pristal tudi na krajši delovni čas in delitev dela, v želji, da pokaže večjo efektivnost tudi s 4 ali 6-urnim delovnikom, zase pa s tem poskrbi, da bo obdržal zaposlitev. Prav tako lahko zmanjšamo obseg proizvodnje in dodatkov z ukinitvijo nočne izmene. Obstajajo še številne druge možnosti o katerih je pametno premisliti, ki se navezujejo na procese dela in racionalizacijo znotraj podjetja.

Pričakujete, da boste v naslednjih mesecih potrebovali nasvet s tega področja? S pomočjo našega izkušenega zunanjega pravno kadrovskega partnerja, vam pri tem lahko pomagamo. Pošljite povpraševanje. 

ureditev kadrovskega podrocja