Kako še danes ujeti prave kandidate v svoje podjetje?

Gospodarski kazalniki kažejo, da je Slovenija v relativno dobri kondiciji, kar se kaže tudi s še vedno pospešenim zaposlovanjem. Kaj pa lahko podjetje še stori, da »ulovi « ustrezne kandidate?

Prav zaradi gospodarske rasti zadnjih dveh let, na našem karierno-zaposlitvenem portalu www.optius.com opažamo, da delodajalci še vedno na veliko iščejo in zaposlujejo oz. imajo potrebe po novih sodelavcih. Mnogo od njih se obrača name z vprašanjem, kaj ključnega se je zgodilo, da je prišlo do tako neobičajnega preobrata: torej kroničnega pomanjkanja ustreznega kadra v Sloveniji in sosednjih gospodarsko naprednih državah. Torej tudi do tega, da je danes iskalec zaposlitve tisti, ki  lahko izbira in ne več obratno.

Delodajalci na lov za prave kandidate

RAZLOGI

Razlogov za to je več, naj za Slovenijo omenim bistvene: relativna ugodna gospodarska rast v zadnjih letih, demografske spremembe (leta 2030 bo v Sloveniji vsak četrti prebivalec starejši od 65 let), na trg dela stopa vse šibkejša generacija (vsako leto se jih 10.000 več upokoji, kot jih vstopa na trg dela), »beg možganov« (leta 2018 nas je zapustilo skoraj 6.000 mladih) in pa neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela (pomanjkanje delavcev z ustrezno  izobrazbo in izkušnjami, po katerih delodajalci najbolj povprašujejo). Statistike zadnjih let so spodbudne na področju poklicnega in srednje tehničnega izobraževanja, saj se čedalje več mladih odloča za poklice, ki so še pred nekaj leti veljali za nezanimive. Odlično! Vendar pa bo preteklo še kaj nekaj let, preden bodo vsi ti mladi zaključili z izobraževanjem in vstopili na trg dela. Če jih seveda ne bodo že med izobraževanjem privabili delodajalci, ki vedo kje »rezervirati« prave potenciale. Tisti, ki bodo vseeno prišli na trg dela, pa bodo tam le kratek čas, saj bodo nadpovprečno zaposljivi.

KJE SO PRAVI KADRI

Pa če se vrnem k naslovu tega članka. Kako danes ujeti prave kadre? Kje so? Naj vam postrežem z naslednjimi podatki.

Na našem karierno-zaposlitvenem portalu www.optius.com dnevno objavimo tudi do 100 oglasov oz. prostih delovnih mest. Pa ste vedeli, da na portalu beležimo največji obisk iskalcev zaposlitve oz. iskalcev novih kariernih priložnosti prav v začetku tedna? Ob torkih in sredah dopoldne. Veliko delodajalcev še vedno objavlja zaposlitvene oglase oz. prosta delovna mesta ob koncu delovnega tedna. Priporočam, da poskusite z objavo na začetku oz. sredi tedna. Tako si boste povečali možnost, da boste ujeli kar največji val obiska za svojo kadrovsko potrebo.

Seveda pa ni vse v obiskanosti našega karierno-zaposlitvenega portala www.optius.com. Vse več je delodajalcev, ki posebno skrb namenjajo temu, kako pripraviti najučinkovitejši zaposlitveni oglas, da bo pritegnil želene kandidate. Zakaj podjetja, ki v javnosti veljajo za ugledna, s privabljanjem pravih sodelavcev nimajo težav? Zato, ker se zavedajo gradnje blagovne znamke delodajalca, ker razumejo pomen razvoja zaposlenih v svojih podjetjih, ker svoje sodelavce cenijo, jim nudijo spodbudno delovno okolje, plačilo, ki jim zagotavlja več kot le golo preživetje, jim omogočajo možnost napredovanja, so slišani, spodbujani s strani sodelavcev in vodstva … in seveda razumejo, da so najboljši ambasadorji podjetja prav zaposleni sami.

Zato taki delodajalci velik pomen dajejo tudi vsebini oglasa: kandidatom se predstavijo, povedo zakaj iščejo novega sodelavca, kako skrbijo za sodelavce ipd. Konkretno si obiskovalci našega portala Optius.com pri posameznem oglasu lahko ogledajo več o podjetju na podstrani O delodajalcu. Seveda pod pogojem, da je delodajalec temu zavihku namenil večjo pozornosti in podal aktualen opis. Delodajalci, če tega še niste uredili, priporočam, da to storite še danes.

Na koncu pa morda še tole v razmislek: minili so časi, ko si je delodajalec ob objavi zaposlitvenega oglasa (oz. ko je potekel daljši rok za prijave) lahko vzel mesec ali več časa za pregled prijavljenih kandidatov oz. selekcijo. Glede na to, da danes v Sloveniji lahko govorimo o polni zaposlenosti (dela milijon Slovencev) in nizki brezposelnosti, vam priporočam, da vaši roki v zaposlitvenih oglasih za prijave kandidatov naj ne bodo predolgi (največ 8 dni), in da prijave kandidatov spremljate že sproti in ustrezne čim prej povabite na razgovor, da vam jih v vmesnem času ne »spelje« še hitrejši od vas.

Sasa o nas

Napisala: Saša Boštjančič, direktorica zaposlitvenega portala Optius