Zakaj delati na prepoznavnosti podjetja (employer brandingu), tudi ko aktivno ne zaposlujemo?

Gradnja "employer brandinga" tudi brez trenutnih zaposlitvenih potreb omogoča ohranjanje stika s potencialnimi talenti za prihodnost ter spodbuja notranjo kulturo in motivacijo. S tem se gradi bazo pasivnih kandidatov, krepi konkurenčna prednost ter omogoča prilagodljivost in boljšo javno komunikacijo.

»Employer branding (EB)«je ključnega pomena za uspešnost vsakega podjetja, pa naj bo to v času aktivnega zaposlovanja ali ne. Vzdrževanje močnega EB je bistveno za dolgoročno strategijo podjetja, ki presega trenutne potrebe. Gradnja EB kot privlačnega delodajalca tudi v času, ko podjetje ni v fazi aktivnega iskanja novih zaposlenih, prinaša številne koristi, ki vplivajo na celotno poslovanje.

Kaj je employer branding?

Employer branding je marketinška strategija, usmerjena v oblikovanje in promocijo pozitivne identitete delodajalca. Gre za proces, pri katerem podjetje skrbno gradi svojo podobo kot privlačen delodajalec in si prizadeva za privabljanje, zadrževanje ter navduševanje talentov. S pomočjo različnih marketinških pristopov in komunikacijskih strategij podjetje poskuša ustvariti in spodbujati pozitivno delovno okolje, kar vključuje kulturo podjetja, vrednote, misijo, vizijo ter ugodnosti in razvojne priložnosti za zaposlene. Cilj razvoja blagovne znamke delodajalca je ustvariti močno in prepoznavno blagovno znamko, ki bo privabljala visokokakovostne kadre, gradila lojalnost zaposlenih ter povečala ugled podjetja na trgu dela. S tem podjetje pridobiva konkurenčno prednost in si zagotavlja trajnostni vir talentov, kar ima dolgoročen vpliv na uspešnost in rast podjetja.

Nekaj razlogov zakaj delati na employer brandingu tudi ko podjetje ne zaposluje:

 • Razvoj talentov za prihodnost: Tudi če trenutno ne iščemo novih zaposlenih, je ključnega pomena, da ohranimo stik s potencialnimi talenti na trgu dela. To lahko v prihodnosti olajša proces iskanja in zaposlovanja, saj bomo že imeli vzpostavljeno mrežo potencialnih kandidatov.
 • Vpliv na notranjo kulturo: Employer branding ne vpliva le na zunanji svet, temveč tudi na notranjo kulturo podjetja. S stalnim poudarjanjem pozitivnih vidikov podjetja lahko ohranimo visoko stopnjo motivacije in angažiranosti med obstoječimi zaposlenimi.
 • Izgradnja bazena pasivnih kandidatov: Delovanje na področju EB podjetja privablja ne le aktivne iskalce zaposlitve, temveč tudi pasivne kandidate. Ti so trenutno zaposleni drugje, vendar bi se lahko odločili za prehod, če bi bila ponudba privlačna. S stalnim delovanjem na employer brandingu lahko dosežemo, da nas ti potencialni kandidati imajo v mislih, ko se odločajo o svoji karieri.
 • Krepitev konkurenčne prednosti: V času hitrih sprememb na trgu je pomembno, da podjetje ohrani konkurenčno prednost. Močan EB lahko pritegne najboljše talente, tudi pred konkurenco, kar lahko vodi do inovacij in boljše uspešnosti na dolgi rok.
 • Odzivnost na nenadne potrebe: Podjetja se lahko znajdejo v situacijah, ko nenadoma potrebujejo dodatne kadre. Če že imamo vzpostavljen dober employer brand, bo proces iskanja in zaposlovanja hitrejši in učinkovitejši.
 • Neposredna komunikacija z javnostjo: S stalno prisotnostjo in aktivnostjo na področju employer brandinga, podjetje vzpostavi neposredno komunikacijo z javnostjo. To omogoča boljši nadzor nad informacijami, ki se širijo o podjetju.
 • Dolgoročni družbeni vpliv: Pozitiven EB ne vpliva samo na podjetje, temveč tudi na širšo družbo. Podjetja, ki se aktivno vključujejo v skupnost in skrbijo za dobrobit svojih zaposlenih, lahko postanejo zgled in pozitivno vplivajo na družbeno dinamiko.

employer branding znamka delodajalca

Kako graditi employer branding?

 1. Definiranje svoje dodane vrednosti: Za gradnjo učinkovitega EB je ključno jasno in prepričljivo določiti svojo dodano vrednost kot delodajalec. To vključuje identifikacijo ključnih vidikov, ki ločujejo vaše podjetje od drugih in privlačijo potencialne talente. Pomembno je poudariti edinstvene ugodnosti, ki jih ponujate zaposlenim, kot so razvojne možnosti, delovno okolje, korporativna kultura in druge posebne ugodnosti, ki bodo privlačile in zadržale visokokakovostne kadre.
 2. Anketa o pogledu zaposlenih na »brand« podjetja: S pridobitvijo vpogleda v mnenja zaposlenih o EB lahko pridobite dragocene informacije o tem, kako vaše podjetje dojemajo ljudje, ki že delajo z vami. To vam lahko pomaga prepoznati močne točke, ki jih je treba poudariti, pa tudi morebitne pomanjkljivosti, na katerih je treba delati. Z analizo teh povratnih informacij lahko oblikujete strategije, ki bodo izboljšale delovno izkušnjo zaposlenih in posledično okrepile vašo delodajalsko znamko.
 3. Anketa o pogledu zunanjih opazovalcev na »brand« podjetje: Pridobivanje mnenja in povratnih informacij od zunanjih opazovalcev, kot so stranke, potencialni kandidati za zaposlitev in širša javnost, je ključnega pomena za razumevanje percepcije vašega EB v širšem kontekstu. Te informacije vam lahko pomagajo prepoznati možnosti za izboljšave in prilagoditev vaše strategije EB, da bolje odraža vaše vrednote in privlači prave talente ter stranke.
 4. Implementacija employer branding strategije: Ko imate jasno definirano dodano vrednost, razumevanje mnenj zaposlenih in zunanjih opazovalcev ter natančno določeno strategijo, je ključno izvajanje strategije EB. To vključuje izvajanje marketinških kampanj, prilagajanje spletnih platform in komunikacije, ki odražajo vašo identiteto kot delodajalca ter sodelovanje v dogodkih, ki poudarjajo vašo prisotnost na trgu dela. Redno spremljanje in prilagajanje strategije v skladu s povratnimi informacijami vam bo omogočilo gradnjo močnega EB, ki privablja in zadržuje najboljše talente.

Nekaj korakov kako se lotiti izgradnje ali izboljšanje »branda« na trgu dela:

EB 1

 

Urejena stran kariera

Urejena in informativna podstran zaposlovanja/kariere je ključni gradnik uspešne strategije EB. Ta podstran je prvi stik, ki ga potencialni kandidati in obiskovalci vzpostavijo z vašim podjetjem, zato je ključno, da je dobro zasnovana in vsebinsko bogata. Ena izmed ključnih sestavin te strani so ustrezni in jasni opisi delovnih mest.

Zagotavljanje jasnih in privlačnih opisov delovnih mest je ključno za pritegnitev in zadrževanje kakovostnih kandidatov. Opisi delovnih mest bi morali biti natančni, hkrati pa vsebovati privlačen vpogled v kulturo podjetja, pričakovanja in odgovornosti, povezane s posameznim delovnim mestom. Pomembno je poudariti ključne naloge in pristojnosti, vendar hkrati zagotoviti tudi vpogled v delovno okolje, razvojne možnosti, koristi in edinstvene lastnosti, ki jih ponuja vaše podjetje kot delodajalec.

Dodatno, ključne kompetence, ki so potrebne za uspeh na določenem delovnem mestu, bi morale biti jasno opredeljene, skupaj z zahtevami glede izobrazbe, izkušenj in drugih specifičnih kvalifikacij. Poleg tega bi morali vključiti tudi informacije o možnostih napredovanja, razvojnih programih, dodatnih ugodnostih ter drugih dejavnikih, ki lahko privabijo in zadržijo zanimive kandidate. Z jasno in privlačno predstavitvijo delovnih mest na vaši spletni strani zaposlovanja/kariere lahko ustvarite močan prvi vtis in privabite kandidate, ki delijo vaše vrednote ter so usklajeni z vašo vizijo in kulturo podjetja.

Izkušnje kandidatov v selekcijskem procesu

Izkušnja kandidata v procesu selekcijskega postopka ima ključen vpliv na oblikovanje EB. Pomembno je, da se vsakemu kandidatu nameni ustrezna pozornost ter da se zagotovi transparentnost in jasna komunikacija skozi celoten postopek. To vključuje redno obveščanje kandidatov o statusu njihovega napredovanja v procesu, jasno predstavitev pričakovanj in zahtev ter spoštljivo obravnavanje vseh kandidatov, ne glede na končni izid. Pozitivna izkušnja kandidata v procesu selekcije pripomore k ustvarjanju dobrega vtisa o podjetju, tudi med kandidati, ki niso bili izbrani za zaposlitev, kar lahko prispeva k širjenju pozitivne besede o podjetju in krepi privlačnost podjetja kot delodajalca.

Izkušnja pri procesu onboardinga

Izkušnja novo zaposlenega kandidata med procesom uvajanja ima ključno vlogo pri oblikovanju trdnih temeljev za njegovo dolgoročno zadovoljstvo in uspešnost v podjetju. Pomembno je, da se novega zaposlenega pozdravi z jasnim in dobro strukturiranim načrtom uvajanja, ki ga seznani z notranjimi postopki, cilji in pričakovanji ter ga aktivno vključi v delovno okolje in timsko dinamiko. Prav tako je ključnega pomena redno spremljanje in zagotavljanje podpore novemu zaposlenemu v prvih tednih in mesecih zaposlitve, saj to pomaga pri gradnji zaupanja, samozavesti in pripadnosti podjetju. Pozitivna izkušnja novo zaposlenega kandidata med onboardanjem prispeva k dolgoročni lojalnosti in angažiranosti ter krepi ugled podjetja kot delodajalca, ki skrbi za svoje zaposlene.

Možnost izobraževanja in napredovanja

Možnosti za izobraževanje in napredovanje igrajo ključno vlogo pri oblikovanju privlačnega delovnega okolja in gradnji trdnega employer brandinga. Podjetja, ki ponujajo raznolike možnosti za izobraževanje in razvoj zaposlenih, gradijo kulturo stalnega učenja in rasti, kar spodbuja zaposlene k razvoju novih veščin in izboljšanju strokovnih kompetenc. Sistematično načrtovanje kariernih poti in možnosti napredovanja zagotavlja jasno pot za osebni in poklicni razvoj zaposlenih, kar vodi v večje zadovoljstvo, motivacijo ter dolgoročno zavezanost zaposlenih k podjetju. S tem se krepi ugled podjetja kot privlačnega delodajalca, ki skrbi za rast in razvoj svojih zaposlenih.

Uporaba socialnih omrežij za promocijo organizacijske kulture

Uporaba objav na socialnih omrežjih je ključni del strategije employer brandinga, vendar je treba to izvajati previdno in premišljeno. Pomembno je, da so objave na socialnih omrežjih usklajene s splošno vizijo in vrednotami podjetja ter da odražajo pozitivno podobo podjetja kot delodajalca. Z ustrezno uporabo socialnih omrežij lahko podjetje poudari svojo kulturo, dosežke zaposlenih in pozitivne izkušnje ter s tem pritegne pozornost potencialnih kandidatov. Vendar pa je treba biti previden pri uporabi socialnih omrežij, saj neprimerna ali neustrezna vsebina lahko negativno vpliva na ugled podjetja in privabljanje talentov. Zato je ključnega pomena, da se uporabljajo smernice in strategije, ki zagotavljajo skrbno in premišljeno uporabo socialnih omrežij v namen izgradnje EB.

Mnenja zaposlenih in FAQ

Mnenja zaposlenih in pogosta vprašanja (FAQ) o zaposlovanju na spletni strani imajo ključno vlogo pri gradnji močnega EB in privabljanju visokokakovostnih talentov. Mnenja zaposlenih omogočajo trenutnim zaposlenim, da delijo svoje pozitivne izkušnje in perspektive glede dela v podjetju, kar potencialnim kandidatom omogoča vpogled v delovno okolje, organizacijsko kulturo ter možnosti za osebno in poklicno rast. S tem se krepi zaupanje v podjetje kot privlačnega delodajalca, ki skrbi za svoje zaposlene.

Pogosta vprašanja (FAQ) o zaposlovanju pa zagotavljajo transparentnost in jasne informacije o postopku zaposlovanja, pričakovanjih in korakih, kar olajša kandidatom razumevanje celotnega procesa. To pomaga zmanjšati negotovost in dvome pri kandidatih ter povečuje zaupanje v podjetje kot delodajalca. Z uporabo mnenj zaposlenih in pogostih vprašanj o zaposlovanju na spletni strani se ustvarja bolj osebna in avtentična povezava z zainteresiranimi kandidati, kar krepi privlačnost podjetja kot delodajalca in pozitivno vpliva na gradnjo dolgoročnega EB.

Zaključek

V zaključku lahko rečemo, da je aktivno delo na prepoznavnosti podjetja (employer brandingu) ključno za dolgoročno uspešnost in stabilnost podjetja. Z vzpostavljanjem močnega delodajalskega ugleda, gradnjo pozitivne korporativne kulture in krepitev blagovne znamke podjetje postane privlačen delodajalec, kar vpliva na privabljanje talentov, ohranjanje konkurenčne prednosti in dolgoročno rast ter dobičkonosnost podjetja.

Pripravil: Team Optius.com