7 ključnih metrik za spremljanje uspešnosti blagovne znamke delodajalca

Uspešnost blagovne znamke delodajalca neposredno vpliva na privabljanje in zadrževanje kadra v podjetju. V svetu, v katerem so kvalificirani kadri vedno bolj iskani in lahko izbirajo med številnimi delodajalci, je pomembno, da podjetje ustvari privlačno in zaupanja vredno podobo. Ta podoba veliko pove o kulturi, vrednotah in priložnostih, ki jih podjetje nudi svojim zaposlenim.

Močna in pozitivna blagovna znamka delodajalca podjetju omogoča, da izstopa med konkurenco in pritegne najboljše talente. Poleg tega tudi zmanjšuje stroške zaposlovanja in izboljša učinkovitost privabljanja kadrov, saj se potencialni zaposleni sami aktivneje zanimajo za delo v takšnem okolju.

Ustvarjanje in vzdrževanje privlačne blagovne znamke delodajalca ni pomembno samo za privabljanje novih sodelavcev, temveč tudi za ohranjanje ugleda med obstoječimi zaposlenimi. V našem članku bomo predstavili sedem ključnih metrik, ki vam bodo pomagale oceniti in izboljšati uspešnost blagovne znamke podjetja.

Pomen merjenja uspešnosti blagovne znamke delodajalca

Merjenje uspešnosti blagovne znamke delodajalca je ključno za razumevanje, kako potencialni in sedanji zaposleni dojemajo podjetje. Z analizo določenih kazalnikov lahko podjetje natančno oceni močne točke svoje blagovne znamke ter identificira področja, ki zahtevajo izboljšave. 

Nizka stopnja sprejetja ponudb za delo ali visoka stopnja zaposlenih, ki aktivno iščejo zaposlitev drugje, sta na primer pomembna indikatorja, ki lahko kažeta na težave z ugledom podjetja. S prilagoditvami, ki temeljijo na teh merilih, lahko podjetja izboljšajo svoj ugled, povečajo zavzetost zaposlenih in s tem na koncu dosežejo boljše poslovne rezultate.

1. Stopnja odziva na objavljena delovna mesta

Stopnja odziva na objavljena delovna mesta je ena izmed prvih metrik za merjenje uspešnosti blagovne znamke delodajalca. Prikazuje število prijav, ki jih podjetje prejme na svoja razpisana delovna mesta.

Višja kot je stopnja odziva, bolj priljubljeno in privlačno se zdi podjetje potencialnim kandidatom. Ta metrika je neposreden pokazatelj, kako uspešno je podjetje v svojih prizadevanjih za privabljanje talentov in kako dobro potencialni zaposleni dojemajo njegovo blagovno znamko na trgu dela.

Nizko število prijav lahko kaže na potrebo po izboljšanju oglasov za delo, pogojev dela ali pa na splošno izboljšanje zaznavanja podjetja kot zaželenega delodajalca. Po drugi strani pa visoka stopnja odziva kaže na močno blagovno znamko delodajalca, ki uspešno pritegne iskane kandidate in je med njimi prepoznana.

2. Čas do zaposlitve

Čas do zaposlitve je metrika, ki meri obdobje od objave delovnega mesta do trenutka, ko je novi sodelavec dejansko zaposlen. Ta časovni okvir vključuje procese, kot so oglaševanje delovnega mesta, zbiranje in pregled prijav, razgovori s kandidati in končna odločitev o zaposlitvi. Ta metrika pomaga razumeti učinkovitost in hitrost postopkov zaposlovanja v podjetju.

Kratek čas do zaposlitve pogosto kaže na dobro organiziran in učinkovit proces zaposlovanja, kar je zelo pomembno v konkurenčnih industrijskih sektorjih, kjer hitro zapolnjevanje prostih delovnih mest podjetju omogoča, da ohranja operativno učinkovitost in izkorišča tržne priložnosti.

Po drugi strani pa lahko predolg čas do zaposlitve pomeni izgubljene priložnosti in dodatne stroške, saj delovna mesta ostajajo nezapolnjena, kar lahko upočasni delovne procese in zmanjša produktivnost.

3. Stopnja sprejetja ponudb za delo

Stopnja sprejetja ponudb za delo meri delež kandidatov, ki so prejeli ponudbo za delo in jo nato tudi sprejeli. Ta številka je ključni pokazatelj privlačnosti podjetja kot delodajalca in učinkovitosti njegovih postopkov zaposlovanja.

Visoka stopnja sprejetja ponudb običajno kaže, da podjetje ponuja konkurenčne pogoje in privlačno delovno okolje ter je uspešno v komunikaciji svojih vrednot in prednosti kandidatom.

Za podjetja je spremljanje te metrike pomembno, saj nizka stopnja sprejetja kaže na različne težave, kot so nekonkurenčne ponudbe, slab ugled podjetja ali pomanjkljivosti v procesu zaposlovanja, ki kandidate odvračajo od sprejetja ponudbe. Te težave lahko vodijo do daljšega časa zaposlovanja, večjih stroškov zaposlitvenega procesa in zamud pri izpolnjevanju poslovnih potreb.

4. Zadržanje talentov

S to metriko podjetje spremlja, kako dolgo zaposleni ostanejo v podjetju. Ta podatek je izjemno pomemben, saj dolgoletni zaposleni običajno pomenijo stabilnost, zrelost in ustrezen razvoj organizacije.

Visoka stopnja zadržanja kadrov kaže na dobro delovno okolje, zadovoljstvo zaposlenih in uspešnost podjetja v upravljanju svojih človeških virov. Znižuje tudi stroške, povezane z rekrutiranjem novih zaposlenih, usposabljanjem in izgubo produktivnosti med prehodom. Izkušeni zaposleni so prav tako bolj produktivni in imajo dragoceno znanje, ki lahko poveča učinkovitost delovnih procesov.

Poleg tega zadržanje talentov pozitivno vpliva na moralo in zadovoljstvo znotraj ekip, saj stabilno okolje spodbuja razvoj medosebnih odnosov, zvestobo in sodelovanje. 

5. Indeks zadovoljstva zaposlenih

Z indeksom zadovoljstva zaposlenih podjetje spremlja, kako so zaposleni zadovoljni z delovnim okoljem in kulturo podjetja. Ta indeks običajno zajema različne vidike, kot so delovni pogoji, medsebojni odnosi, vodstvo, priložnosti za napredovanje, plačilo, dodatni bonusi ter splošno počutje na delovnem mestu.

Zbiranje tovrstnih povratnih informacij se najpogosteje izvaja s pomočjo anonimnih anket, ki zaposlenim omogočajo, da izrazijo svoje mnenje o številnih dejavnikih, ki vplivajo na njihovo delovno izkušnjo.

Visok indeks zadovoljstva običajno kaže na dobro delovno okolje, kar neposredno vpliva na produktivnost, kreativnost in splošno učinkovitost zaposlenih. Zadovoljni zaposleni so manj nagnjeni k odhodu, kar pomeni manj kadrovskih izgub in manjše stroške, povezane z zaposlovanjem ter usposabljanjem novih delavcev.

spremljanje KPI

6. Ugled podjetja na trgu

Ugled podjetja na trgu odraža, kaj si javnost, ki zajema tudi potencialne kandidate za zaposlitev, misli o podjetju. Ta ugled se oblikuje na podlagi številnih dejavnikov, vključno s kakovostjo izdelkov ali storitev, odnosom do zaposlenih, družbeno odgovornostjo, stališči do okoljskih vprašanj in splošnim vedenjem podjetja v javnosti.

Ugled podjetja močno vpliva na to, kako privlačno se zdi potencialnim novim zaposlenim in kako zvesti so obstoječi zaposleni. Podjetje z dobrim ugledom veliko lažje privabi visokokakovostne talente, ki so nujni za inovacije in konkurenčnost. Posamezniki želijo delati za podjetja, ki so spoštovana in priznana v svoji panogi ter širši skupnosti, saj to povečuje njihovo lastno vrednost na trgu dela. Poleg tega lahko močan ugled podjetja poveča zavzetost zaposlenih, ki so ponosni, da so del uspešno vodene organizacije.

Skrb za ugled podjetja na trgu ni pomembna le za privabljanje talentov, ampak tudi za vzdrževanje morale in produktivnosti znotraj delovnega okolja. Podjetja, ki imajo slab ugled, se soočajo z manjšo pripadnostjo in večjim nezadovoljstvom pri delu. 

7. Stopnja priporočil zaposlenih

Zadnja, a zato nič kaj manj pomembna metrika pokaže delež zaposlenih, ki bi svoje podjetje priporočili drugim kot dobro delovno mesto. Ta metrika je pomemben kazalnik zadovoljstva zaposlenih, njihovega občutka pripadnosti in zaupanja v podjetje. 

Če zaposleni priporočajo podjetje drugim, to običajno kaže na pozitivno delovno okolje in močno organizacijsko kulturo. To sta ključna elementa za privabljanje novih talentov in ohranjanje obstoječih zaposlenih.

Podjetje lahko to metriko spremlja z rednimi anketami zaposlenih, v katerih med drugim ugotavlja, ali bi zaposleni podjetje priporočili kot delovno mesto. Dodatno lahko uvede program priporočil, ki zaposlenim omogoča, da v proces zaposlovanja aktivno vključujejo potencialne kandidate, hkrati pa jim nudi tudi dodatne ugodnosti za uspešna priporočila. S temi pristopi podjetje ne meri zgolj zavzetosti svojih zaposlenih, ampak jo tudi aktivno spodbuja in krepi.

Zaključek

Meritve uspešnosti blagovne znamke delodajalca so ključno orodje, ki podjetjem omogoča, da razumejo, kako jih zaznavajo tako sedanji zaposleni kot tudi potencialni kandidati. Te metrike nudijo dragocen vpogled v privlačnost in učinkovitost podjetja kot delovnega mesta.

Z aktivnim izboljševanjem teh kazalnikov lahko podjetja ustvarijo pozitivno delovno okolje, ki spodbuja rast, razvoj in uspeh zaposlenih. Na tak način lahko zaposlovalec izboljša zadovoljstvo in zavzetost obstoječega kadra, hkrati pa tudi lažje pritegne nove talente, ki so potrebni za inovacije in dolgoročni uspeh.

Pripravil: Optius.com