Združenje delodajalcev Slovenije

ZDS je prvo in največje prostovoljno gospodarsko interesno združenje v Sloveniji. Naše temeljno poslanstvo je zastopanje interesov delodajalcev, s ciljem nenehnega izboljševanja poslovnega okolja.

Ob zastopanju interesov ZDS svojim članom nudi vrsto storitev, kot je dnevno svetovanje, izobraževanja Delodajalske akademije, strokovna revija Delodajalec.

V ZDS je povezanih preko 1.400 slovenskih podjetij, ki so panožno organizirani v 11 sekcij dejavnosti. Strokovna ekipa ZDS sodeluje z mrežo strokovnjakov iz gospodarstva, s svojim delom omogoča, da ZDS lahko odigra ključno vlogo tako v bipartitnem kot tripartitnem ekonomsko-socialnem dialogu. ZDS je aktivno pri soodločanju in oblikovanju stališč v Ekonomsko socialnem svetu, Državnem svetu ter v različnih komisijah in odborih Državnega zbora v Sloveniji.

ZDS je tudi prvi in edini slovenski predstavnik delodajalcev, ki je:

  • član BusinessEurope – federacije evropskih delodajalskih in industrijskih združenj, socialnega partnerja na evropski ravni;
  • član Mednarodne organizacije delodajalcev IOE pri ILO (Mednarodne organizacije dela);
  • član gospodarskega dela BIAC znotraj OECD (Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj).

Davčna št.16901134
Matična št.5848105000
Spletna stranhttps://www.zds.si
NaslovDimičeva ulica 9
Pošta1000
KrajLjubljana