VITA INTEL, zavarovalno zastopanje, d.o.o.

Družba Vita Intel d.o.o. je mlajša družba z izkušenimi posamezniki in uglašenim teamom, ki se ukvarja z eno najpomembnejših človeških vrednot, zdravjem.

Svetovanje povezano z zdravstvenim zavarovanjem, iskanjem optimalnih rešitev znotraj tega in s predstavitvijo novih možnosti povezanih z zdravjem.

Davčna št.11963000
Matična št. 8291152000
Zaposlenih0
NaslovCESTA OSVOBODILNE FRONTE 42
Pošta2000
KrajMARIBOR

Vizija Informiranje in ozaveščanje o možnostih in priložnostih na področju zdravstva in ostalih področjih povezanih z zdravjem. Naša vizija je postati informacijski in svetovalni center čim širšemu krogu ljudi.