Veltrag d.o.o.

Družba Veltrag elektroinstalacije, storitve in trgovina, d.o.o. Matke je bila ustanovljena leta 1992. Ustanovitelj družbe je Jože Veber. Glavna dejavnost so elektroinstalacije. V obdobju med letoma 1993 do 1997 se je dejavnost družbe začela hitro razvijati. Na sedežu podjetja v Matkah 41 smo zgradili delavnico in skladišče, vendar se je kmalu pokazalo, da so prostori premajhni in da je potrebno razmisliti o večjih prostorih in morebitni novi lokaciji družbe. Do leta 2000 smo nabavili tudi tri nova transportna in delovna vozila, avtodvigalo in mini kopača. V letu 2000 smo kupili v Latkovi vasi zemljišče s poslovnimi prostori in priročnim skladiščem. Sedaj imamo poslovne prostore, ki obsegajo delavnico, skladišče materiala, garaže in pisarne na naslovu Latkova vas 223, pošta Prebold Osnovni kapital družbe znaša 340.282,00 EUR. Direktor je Boštjan Veber. Družba Veltrag d.o.o. zaposluje 25 delavcev. Imamo odlične reference na področju el. instalacijskih gradenj jakega in šibkega toka, trgovine in meritev. Sodelujemo tudi z družbo v Nišu, kamor izvažamo elektro material. Leta 2006 smo dokončali poslovno stanovanjski objekt v Latkovi vasi 221a, ker so: Pub pri veselem Biku, poslovni prostori in 15 stanovanj. V letu 2009 smo uspešno končali največjo investicijo naše družbe – stanovanjsko naselje Na Novinah.

Inštaliranje pri gradnjah (elektroinštalacije).

Davčna št.41667255
Matična št.5725127000
Zaposlenih20 - 49
NaslovMatke 41
Pošta3312
KrajPrebold

Vizija Vizija družbe je usmerjena v nadaljevanje dejavnosti, veleprodajo in maloprodajo elektro materiala, razširitev servisne dejavnosti na področje el. energetike ter samostojno projektiranje in strokovni nadzor posameznih projektov.

Storitve in/ali izdelki - elektroinstalacije na stanovanjskih, poslovnih in gospodarskih objektih, - meritve in izdelava dokumentacije za strelovodne instalacije, - izdelava strelovodnih instalacij in ozemljitev objektov meritve elektroinstalacij na stanovanjskih objektih in hlevih, - obnova elektroinstalacij, - toplotna tehnika, - delo na višini z avtodvigalom (do višine 18m), - izkopi z mini bagrom (za stanovanjske priključke), - izposoja avtodvigala (18m) in premičnega gradbenega odra do višine 10m ter - montaža grelnih kablov na strehi in v tlak.