Univerza v Novem mestu

Slogan Univerze v Novem mestu je: Znanje - potencial posameznika in družbe!

Univerza v Novem mestu obsega naslednje fakultete:

  • Fakulteta za ekonomijo in informatiko,
  • Fakulteta za poslovne in upravne vede,
  • Fakulteta za zdravstvene vede,
  • Fakulteta za strojništvo.

Ključna naloga univerze je skrb za razvoj, prenos in ohranjanje znanja, kar se prvenstveno kaže v njeni uveljavitvi v visokošolskem in družbenem prostoru. Njena moč in uspešnost je v posodabljanju obstoječih in razvoju novih študijskih programov, v tesni povezavi z organizacijami gospodarskega in javnega sektorja ter civilno družbo, z upoštevanjem novih znanstvenih spoznanj; v zagotavljanju pogojev za znanstveno raziskovalno delo in ustreznem nagrajevanju le- tega; v uspešnem prenosu znanja v prakso in nazaj; v racionalni in sodelovalni povezanosti vseh deležnikov univerze; v vzpostavitvi in vzdrževanju mednarodnega sodelovanja na institucionalni, znanstveno raziskovalni, pedagoški in študijski ravni; v vzpostavitvi, izpopolnjevanju in izvajanju spremljanja in zagotavljanja kakovosti; v razvitosti obštudijskih dejavnosti ter v zagotovljenih ustreznih materialnih in kadrovskih pogojih za delo.

Njeno javno delovanje temelji na naslednjih vrednotah:

  • visoka kakovost in akademska odličnost,
  • akademska svoboda delavcev in študentov,
  • avtonomija v odnosu do države, političnih strank, korporacij in verskih skupnosti,
  • humanizem in človekove pravice,
  • etičnost in odgovoren odnos do sveta.

Karierni center Univerze v Novem mestu je bil ustanovljen z namenom, da zagotovi kakovostno informiranje bodočih študentov ter nudi podporo študentom in diplomantom pri načrtovanju kariere, poklicne poti in pri odločanju za nadaljnje izobraževanje.

Poslanstvo KC je zagotoviti kakovosten študijski in karierni razvoj študentov in diplomantov  različnih študijskih programov  ter spodbujati sodelovanje s slovenskimi in tujimi delodajalci.

KC spodbuja študente za prevzemanje odgovornosti za razvoj kariere in  zagotavlja priložnosti za načrtovanje kariere, določanje kariernih ciljev, pridobivanje izkušenj, prepoznavanje in oblikovanje osebnostnih in profesionalnih vrednot, razvoj veščin in strokovnih kompetenc. Organizacijam omogoča prepoznavanje ustrezno usposobljenih človeških virov že v času njihovega študija ter vključevanje v razvoj le teh.

UNM karierni center logotip siv 300X71

KC je vez med študenti in gospodarskimi ter drugimi okolji. Obiščite nas.

Davčna št.80363989
Matična št.8136670000
Spletna stranhttps://uni-nm.si/karierni_center/
NaslovNa Loko 2
Pošta8000
KrajNovo mesto