Univerza na Primorskem Universita del Litorale

Univerza na Primorskem se s tesnim sodelovanjem z vsemi uporabniki znanj, ki jih ponuja, in z neposrednimi koristniki njenih kompetenc integrira v okolje in v njem uspešno udejanja dvoedinost svojega temeljnega poslanstva – raziskovanje in izobraževanje. Znanje za trg, ki ga UP neposredno ponuja gospodarstvu, podjetjem, javnim zavodom in drugim neposrednim koristnikom znanja, je kakovostna nadgradnja temeljnega raziskovanja in osnova učinkovitejšega izkoristka splošnega intelektualnega potenciala družbe in primerjalnih prednosti prostora, v katerem deluje.

Univerza za Primorskem v številkah:

  2019/2020
Študentje 5100+
Študentje iz tujine 730
Delež tujih študentov (v%) 14%
Profesorji in raziskovalci 470+
Drugi zaposleni 210+
Gostujoči profesorji in raziskovalci (na leto) 150+
SCI članki 235 (leta 2018)
Lastništvo stavb (m2) 25.100
Oprema (v EUR) 12,83 milijona
Študentski domovi (št. postelj) 320+
Letni proračun (v EUR) 27,28 milijona
Letni proračun (javno financiranje za visokošolske dejavnosti) 16,8 milijonaUniverza na Primorskem ima šest pedagoških članic: UP Fakulteta za humanistične študije, UP Fakulteta za management, UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, UP Pedagoška fakulteta, UP Fakulteta za turistične študije-Turistica in UP Fakulteta za vede o zdravju.

Poleg teh pa ima univerza še raziskovalno članico UP Inštitut Andrej Marušič, Študentske domove UP in Univerzitetno knjižnico. Pridruženi članici univerze sta Fakulteta za dizajn v Ljubljani in Ortopedska bolnišnica Valdoltra.

Davčna št.71633065
Matična št.1810014000
Spletna stranhttp://www.upr.si/
Zaposlenihnad 500
NaslovTitov trg 4
Pošta6000
KrajKoper

Univerza na Primorskem ima tudi svoj Karierni center UP (www.kariernicenter.upr.si), katerega dejavnosti so namenjene:

 • dijakom zadnjih letnikov srednjih šol, z namenom boljše informiranosti o možnostih študija,
 • študentom in diplomantom preko kariernega svetovanja, usmerjenega v širitev kompetenc in usklajenega z željami posameznikov in potrebami na trgu dela ter vključevanja v vseživljenjsko šolo,
 • zaposlenim na univerzi in drugim željnim novega znanja ter
 • širšemu družbenemu okolju z identifikacijo najustreznejših študentov in diplomantov skladno s potrebami delodajalcev, s ponudbo programov vseživljenjskega učenja ter pripravo tržnih analiz.

Karierni center UP med drugim deluje na sledečih področjih:

 • celostni program vodenja osebne kariere (osebno in poslovno svetovanje),
 • programi vseživljenjskega učenja KC UP (delavnice, tečaji, seminarji in druge oblike izobraževanja),
 • razvojno-raziskovalna dejavnost na področju vseživljenjskega učenja in karierne orientacije,
 • Alumni UP: okrepitev vloge diplomantov kot ambasadorjev univerze,
 • umestitev vsebin karierne orientacije v kreditni sistem,
 • skrbništvo Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem,
 • tržna, informacijska in promocijska dejavnost.

Karierni center UP vam je na voljo tudi za individualna svetovanja pri odločitvah glede nadaljnjega študija.Karierni center UP
Center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo
Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija


Pisarna: Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, Slovenija
Tel.: +386 5 611 76 36
e-naslov: kariernicenter@upr.si

KC UP logo