Trelleborg Slovenija, d.o.o.

Proizvodnja in prodaja različnih gumenotehničnih izdelkov in pnevmatik.

Več o podjetju: www.savatech.si in www.trelleborg.com.

Davčna številka podjetja13267949
Matična številka1661205000
Spletna stranhttp://www.savatech.si/
Zaposlenihnad 500
NaslovŠkofjeloška cesta 6
Pošta4000
KrajKranj
VizijaPoslanstvo Savatech: Ustvarjamo celovite rešitve za različna področja uporabe gumenotehničnih in sorodnih izdelkov ter pnevmatik. Vizija Savatech: Postali bomo razvojni partner ključnih strank. Naši izdelki bodo kakovostno primerljivi z najboljšimi konkurenti. Postali bomo najbolj fleksibilen in prilagodljiv nišni proizvajalec. Postali bomo skupnost strokovnih, ustvarjalnih, motiviranih sodelavcev, ki bo gradila svojo prihodnost s povečevanjem svoje konkurenčne sposobnosti. Savatech bo z okolju prijazno tehnologijo in s svojo vpletenostjo v mednarodne gospodarske tokove in povezave postalo eno najbolj finančno trdnih podjetij Poslovne skupine ČGS.
CiljiKljučne strateške usmeritve Savatech: - strategija rasti obsega poslovanja, - razvoj lokacije Labore v Kranju kot glavnega (a ne edinega) proizvodno-logističnega centra, kjer se osredotočamo na proizvodnjo izdelkov z višjo dodano vrednostjo, - ustrezen razvoj lastne zunanjetrgovinske mreže - prenos proizvodnje enostavnih izdelkov z nizko dodano vrednostjo na druge lokacije (off-take, partnerstva,...) - aktivno iskanje in uvajanje novih programov - aktivno iskanje možnosti prevzemov in - povečanje storitvene komponente. Vrednote, ki jim sledimo družbi Savatech: ODLIČNOST: Odličnost dosegamo v vsem, kar delamo. Je gibalo neprestanih izboljšav in nenehnega razvoja. USTVARJALNOST: Razvijamo spodbudno delovno okolje, ki sprošča ustvarjalnost in omogoča razvoj sposobnosti zaposlenih. ZNANJE: Zaposlene motiviramo za uspeh, za pridobivanje in uporabo znanja, v ospredje pa postavljamo timsko delo. POŠTENOST: Delujemo pošteno in etično, spoštujemo dogovore. ODGOVORNOST: Z odgovornim odnosom do uresničevanja ciljev, do sodelavcev in do naravnega ter družbenega okolja udejanjamo načela trajnostnega razvoja.
Storitve in/ali izdelkiIZDELKI: - kavčukove zmesi, - transportni trakovi in tehnične gumene plošče, - polni in penasti gumeni tesnilni profili, - ofsetna guma za tiskarsko industrijo.