Prosta delovna mesta v podjetju Taxgroup skupina d.o.o.

Družba Taxgroup d.o.o. je nastala v letu 2004, ko so Nina Klobučarič, Dušan Jeraj, Matija Šešok in Klemen Šešok prestopili iz družbe Deloitte & Touche. Že v istem letu se je število sodelavcev zelo povečalo, začetnemu svetovanju na področju davčnega svetovanja smo dodali pravno svetovanje, finančno ter poslovno svetovanje. Vse od ustanovitve dalje smo največja svetovalna družba v slovenski lasti. Po prihodkih iz naslova dejavnosti, ki jih izvajamo, prekašamo tudi vse štiri glavne mednarodne družbe KPMG, PWC, Deloitte in Ernst & Young. TAXGROUP je vodilna svetovalna družba v slovenski lasti na naslednjih področjih: - davčno in carinsko svetovanje, vključno zastopanje v inšpekcijskih postopkih; - pravno svetovanje s poudarkom na gospodarskem in delovnopravnem področju; - finančno svetovanje, s poudarkom na ocenjevanju vrednosti vseh vrst sredstev; - računovodske storitve, vključno s storitvami notranje revizije; - upravljanje družbe tveganega kapitala; - pridobivanje nepovratnih sredstev. Poslujemo v Sloveniji, s pomočjo svojih korespondenčnih pisarn pa svetujemo v davčnih in pravnih zadevah v večini svetovnih držav. V ljubljanski pisarni zaposlujemo 40 strokovnjakov, predvsem pravnikov in ekonomistov. Doma in v tujini imamo dobre povezave s kolegi davčnimi in pravnimi svetovalci. Naša strateška prednost: Od drugih podobnih družb se razlikujemo po tem, da ne delujemo v okviru ločenih oddelkov temveč znanja iz različnih področij združimo v celovito rešitev. Naš pristop: Profesionalno in zavzeto izpolnjujemo zahteve družb do storitev davčnega, finančnega, pravnega, poslovnega svetovanja in računovodstva, ki se širijo in so vse bolj kompleksne. V TAXGROUP se še posebej trudimo biti sposobni stranki vsak trenutek nuditi celovito storitev z namenom, da jo razbremenimo in se lahko posveča svojemu osnovnemu poslu. Da lahko uresničujemo svoje poslanstvo imamo ekipo odličnih in uigranih strokovnjakov, ki je sposobna izpeljati najzahtevnejše posle na davčnem, finančnem, pravnem področju, računovodstvu in pri pripravi projektov za pridobivanje nepovratnih sredstev. Naše prednosti: Dolgoletne izkušnje in poznavanje specifik gospodarskega, finančnega in javnega sektorja nam omogočajo za naše stranke zagotavljati najvišjo kvaliteto storitev. Storitve prilagodimo po zahtevah naročnikov, ki pri nas uživajo osebno obravnavo in visoko raven varovanja vseh poslovnih zadev, celo imenskih referenc zato ne navajamo. Naši nasveti, mnenja in priporočila so ažurni in jih stranka po želji lahko dobi v ustni ali pisni obliki. V nujnih primerih zagotovimo takojšen odziv. Naše stranke zelo cenijo možnost posvetovanja z nami pri poslovnih odločitvah, saj jim naša opozorila nemalokrat prihranijo veliko nepotrebnih težav, stroškov in angažiranja. Odlike naših svetovalcev: Svetovalne storitve opravljamo z najvišjo stopnjo strokovne skrbnosti in odgovornosti, ravnamo v skladu s splošnimi in posebnimi določili Obligacijskega zakonika o mandatni pogodbi ter dobrimi poslovnimi običaji. Odlikuje nas najvišja raven varovanja poslovne skrivnosti. Zavedamo se, da je davčna tajnost najpomembnejše načelo davčnega prava. Trajno varujemo kot tajne vse podatke, do katerih pridemo pri opravljanju naših storitev. Reference: Zavedamo se, da je kakovost naših storitev ključ za uspešno delovanje po meri naših strank. Naša odlika delovanja je vsekakor možnost sodelovanja na davčnem, pravnem, finančnem področju znotraj ene družbe. Uspešno smo sodelovali že z mnogimi družbami. Doslej smo opravili tudi veliko število cenitev za različne namene in na področju zelo različnih dejavnosti: od trgovine, storitvenih dejavnosti, turizma, gostinstva in hotelirstva najrazličnejših branž v proizvodni dejavnosti, pa do bank, zavarovalnic in drugih vrst finančnih organizacij. Na davčnem področju smo uspešno: - izvajali svetovanje in davčno optimizacijo pri prodaji deležev v več gospodarskih družbah, - izvajali smo optimizacijo dohodkov poslovodnih oseb v več mednarodnih skupinah podjetij s sedežem v Sloveniji in - zastopali več strank v davčnih postopkih. Naš seznam referenc je vsako leto daljši, saj svoje storitve opravljamo kvalitetno, profesionalno in hitro.

Podjetniško in poslovno svetovanje.

Naslov Litostrojska cesta 52
Pošta1000
PoštaLjubljana
Telefon01 3603040
Emailksesok@taxgroup.si
Spletna strantaxgroup.si/
DejavnostPodjetniške in poslovne storitve
Število zaposlenih1 zaposlen
Davčna št.45940304
Matična št.1589482000
Več informacij o podjetjuhttps://www.bizi.si/TK-3-D-O-O

Vizija

Pomagamo oblikovati prihodnost.

Cilji

Podjetje je strateško naravnano, cilji so usmerjeni v trajno rast in razvoj podjetij v skupini, kar posledično vpliva na gospodarsko rast in razvoj v Sloveniji.