Kova, d.o.o.

Podjetje Kova d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1990, ko sta ustanovitelja Milan Dobovišek in Drago Rezec prepoznala podjetniško priložnost in zapolnila tržno vrzel na področjuju izvajanja kompletnih strokovnih nalog s področja varstva pri delu. Razvojna naravnanost, celovito razmišljanje vodstva in nenehno raziskovanje na novih tehničnih področjih, je pogojevalo odločitev o razširitvi poslovne dejavnosti na področje požarnevarnosti in varstva okolja, kjer je v letih 1994 do 1998 družba pridobila pooblastila Ministrstva za okolje in prostor. Svojo strokovnost prenašajo naročnikom s svetovanjem pri uvajanju sistemov vodenja (SIST EN ISO 9001, SIST EN ISO 14001 in OHSAS 18001) od leta 1999, leto kasneje pa je podjetje pričelo z izvajanjem strokovnih nalog svetovalca za nevarne kemikalije in svetovalca za prevoz nevarnega blaga (ADR/RID). Leta 2003 je družba dopolnilo svoje storitve z izvajanjem strokovnih nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih. Nadzor se je vršil v podjetjih Gorenje d.d., Revoz d.d, pri proizvodnji novega Clia, Štore Steel d.d., pri gradni čistilne naprave, Steklarna Rogaška d.d., pri sanaciji talilnih peči in drugje. Z izvajanjem strokovnih nalog Varnosti in zdravja pri delu tudi v rudarskem okolje začne podjetje leta 2003, z izdelavo splošnih aktov o varnosti in zdravja pri delu za izvajalce rudarskih del v kamnolomih, glinokopih, gramoznicah in solinah. Podjetje KOVA d.o.o. strmi, da z nenehnim razvojem svoje dejavnosti celovito pokriva opravljanje storitev pri svojih strankah.
Izvajanje kompletnega zdravstva pri delu.
Naslov Opekarniška cesta 15D
Pošta3000
PoštaCelje
Telefon03 4282310
Emailinfo@kova.si
Spletna strankova.si
DejavnostVarstvo pri delu; Merilni sistemi in naprave
Število zaposlenih20 do 49 zaposlenih
Davčna št.19493983
Matična št.5364841000
Več informacij o podjetjuhttps://www.bizi.si/KOVA-D-O-O_CELJE

Storitve in/ali izdelki

- varstvo okolja, - preizkusni laboratorij, - varnost pri delu, - kontrolni organ, - požarna varnost, - gradbeni inženiring, - sistemi vodenja in - razvojno-raziskovalna dejavnost.