Prosta delovna mesta v podjetju Kova, d.o.o.

Podjetje Kova d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1990, ko sta ustanovitelja Milan Dobovišek in Drago Rezec prepoznala podjetniško priložnost in zapolnila tržno vrzel na področjuju izvajanja kompletnih strokovnih nalog s področja varstva pri delu. Razvojna naravnanost, celovito razmišljanje vodstva in nenehno raziskovanje na novih tehničnih področjih, je pogojevalo odločitev o razširitvi poslovne dejavnosti na področje požarnevarnosti in varstva okolja, kjer je v letih 1994 do 1998 družba pridobila pooblastila Ministrstva za okolje in prostor. Svojo strokovnost prenašajo naročnikom s svetovanjem pri uvajanju sistemov vodenja (SIST EN ISO 9001, SIST EN ISO 14001 in OHSAS 18001) od leta 1999, leto kasneje pa je podjetje pričelo z izvajanjem strokovnih nalog svetovalca za nevarne kemikalije in svetovalca za prevoz nevarnega blaga (ADR/RID). Leta 2003 je družba dopolnilo svoje storitve z izvajanjem strokovnih nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih. Nadzor se je vršil v podjetjih Gorenje d.d., Revoz d.d, pri proizvodnji novega Clia, Štore Steel d.d., pri gradni čistilne naprave, Steklarna Rogaška d.d., pri sanaciji talilnih peči in drugje. Z izvajanjem strokovnih nalog Varnosti in zdravja pri delu tudi v rudarskem okolje začne podjetje leta 2003, z izdelavo splošnih aktov o varnosti in zdravja pri delu za izvajalce rudarskih del v kamnolomih, glinokopih, gramoznicah in solinah. Podjetje KOVA d.o.o. strmi, da z nenehnim razvojem svoje dejavnosti celovito pokriva opravljanje storitev pri svojih strankah.

Izvajanje kompletnega zdravstva pri delu.

Naslov Opekarniška cesta 15D
Pošta3000
PoštaCelje
Telefon03 4282310
Emailinfo@kova.si
Spletna strankova.si
DejavnostVarstvo pri delu; Merilni sistemi in naprave
Število zaposlenih20 do 49 zaposlenih
Davčna št.19493983
Matična št.5364841000
Več informacij o podjetjuhttps://www.bizi.si/KOVA-D-O-O_CELJE

Storitve in/ali izdelki

- varstvo okolja, - preizkusni laboratorij, - varnost pri delu, - kontrolni organ, - požarna varnost, - gradbeni inženiring, - sistemi vodenja in - razvojno-raziskovalna dejavnost.