SKUPINA HSE

Skupina HSE je največji proizvajalec in prodajalec električne energije iz lastnih, domačih virov na veleprodajnem trgu v Sloveniji ter največji slovenski proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov. Med ostale naše dejavnosti sodijo pridobivanje lignita, zagotavljanje sistemskih storitev, potrebnih za delovanje elektroenergetskega sistema v Sloveniji, ter vodenje in izvedbo energetskih ter okoljskih projektov.

Skupino HSE sestavlja osem družb v Sloveniji, štiri družbe v tujini in ena podružnica.

Skupina HSE je članica naslednjih slovenskih in mednarodnih združenj:

Spletna stranhttps://www.hse.si/