Prosta delovna mesta v podjetju GEN-I d.o.o.

Skupina GEN-I je upravljana iz obvladujoče družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., skozi številne hčerinske družbe in predstavništva v srednji ter jugovzhodni Evropi. Organiziranost skupine GEN-I je zrcalna slika poslovnega modela "trgovanje-prodaja" ter skupini omogoča učinkovito obvladovanje tveganj in stanovitno rast poslovanja.

Glavne dejavnosti skupine so mednarodno trgovanje z električno energijo tako na številnih borzah in organiziranih platformah z električno energijo, kot preko različnih oblik bilateralnega trgovanja, prodaja končnim odjemalcem električne energije, ter z njima smiselno povezan odkup električne energije od proizvajalcev.

Naslov Vrbina 17
Pošta8270
PoštaKrško
Telefon07 4881840
Emailinfo@gen-i.si
Spletna strangen-i.si/
DejavnostElektro
Število zaposlenih250 do 499 zaposlenih
Davčna št.71345442
Matična št.1587714000
Več informacij o podjetjuhttps://www.bizi.si/GEN-I-D-O-O

Vizija

najboljša izbira - Želimo biti najboljša izbira za kakovostno in zanesljivo sodelovanje na področju trgovanja, odkupa in prodaje električne energije. To dosegamo s prodornostjo in z zagotavljanjem pravega ravnotežja med globalno trgovalnimi in lokalno prodajnimi principi delovanja ter s svežim, inovativnim in partnerskim pristopom.

Poslanstvo: zanesljivo partnerstvo - Z znanjem, profesionalnim pristopom in ustvarjalnostjo učinkovito tržimo električno energijo tako, da proizvodnim virom omogočamo obvladovanje tveganj, končnim porabnikom pa zagotavljamo kakovostno storitev celovite preskrbe in obvladovanje stroškov nakupa energije. Z nenehnim povečevanjem in združevanjem konkurenčnih prednosti dosegamo odlično ekonomijo obsega in tako še dodatno povečujemo zanesljivost preskrbe.

Vrednote: odgovorna inovativnost

  • Prevzemamo polno odgovornost za zadovoljstvo poslovnih partnerjev in odjemalcev.
  • Poslujemo učinkovito, gospodarno in pregledno na vseh nivojih skupine in v vseh delovnih procesih.
  • Spodbujamo inovativnost in profesionalno rast zaposlenih v spodbudnem delovnem okolju ter zagotavljamo varna in stabilna delovna mesta, kjer je omogočen razvoj kompetenc posameznikov.
  • Delujemo odgovorno v odnosu do naravnega in družbenega okolja.

Cilji

Strategija skupine GEN-I temelji na učinkoviti izrabi možnosti obvladovanja globalnega portfelja in hkrati pravočasnih in ustreznih odzivih na raznovrstne spremembe na vseh posameznih elektroenergetski trgih, na katerih skupina deluje. Cilj skupine GEN-I je tudi v konkurenčno vse ostrejših razmerah ohraniti in še izboljšati svoj položaj. To nam uspeva z novimi inventivnimi pristopi in produkti električne energije ter stalnim razvojem trgovskih aktivnosti. S hitrostjo, prilagodljivostjo in vrhunskim znanjem izkoriščamo priložnosti na razvijajočih se elektroenergetskih trgih in krepimo svojo prepoznavnost v regiji.

Storitve in/ali izdelki

Gospodinjstva: Poceni elektrika je blagovna znamka za gospodinjstva in manjše poslovne odjemalce priključene na nizkonapetostno omrežje brez merjenja moči. Na trg je bila plasirana spomladi leta 2009, odlikujeta pa jo predvsem enostavnost in cenovna ugodnost.