Deloitte d.o.o.

O združenju Deloitte: »Deloitte« je blagovna znamka, v okviru katere več deset tisoč predanih strokovnjakov in neodvisnih družb po vsem svetu sodeluje pri opravljanju storitev revizije, poslovnega svetovanja, finančnega svetovanja, obvladovanja tveganj in davčnih storitev za izbrane stranke. Te družbe so članice švicarskega združenja Deloitte Touche Tohmatsu (»DTT«). Vsak družba članica opravlja storitve na določenem geografskem območju, zanjo pa veljajo zakoni in strokovni predpisi države ali držav, kjer posluje. Združenje DTT pomaga usklajevati dejavnosti družb članic, vendar ne opravlja storitev za stranke. Združenje DTT in družbe članice so ločene in samostojne pravne osebe, ki ne morejo sprejeti obveznosti v imenu drugih družb članic. Združenje DTT in vsaka družba članica združenja DTT odgovarja samo za lastna dejanja in opustitve dejanj, ne pa tudi za dejanja in opustitve dejanj drugih družb članic. Vsaka družba članica združenja DTT je organizirana drugače glede na nacionalno zakonodajo, običajne prakse in druge dejavnike, opravljanje strokovnih storitev na svojem ozemlju pa lahko zagotovi prek odvisnih družb, povezanih družb in/ali drugih družb. O združenju Deloitte Srednja Evropa: Deloitte Srednja Evropa je regionalna organizacija subjektov, organiziranih pod okriljem družbe Deloitte Central Europe Holdings Limited, ki je članica združenja Deloitte Touche Tohmatsu v Srednji Evropi. Storitve opravljajo odvisne in povezane družbe matične družbe Deloitte Central Europe Holdings Limited, ki poslujejo kot ločene in samostojne pravne osebe. Odvisne in povezane družbe matične družbe Deloitte Central Europe Holdings Limited sodijo med vodilne družbe v regiji na področju strokovnih storitev, ki jih nudijo s pomočjo skoraj 3700 sodelavcev v več kot 41 poslovalnicah v 17 državah. O družbi Deloitte Slovenija: V Sloveniji ponujata storitve družbi Deloitte svetovanje d.o.o. in Deloitte revizija d.o.o. (skupaj imenovani »Deloitte Slovenija«), ki sta povezani družbi matične družbe Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Slovenija sodi med vodilne organizacije za strokovne storitve v državi, storitve pa ponuja na štirih strokovnih področjih: revizija, davčno svetovanje, poslovno svetovanje, obvladovanje tveganj in finančno svetovanje. Zanjo opravlja storitve skoraj 60 domačih in tujih strokovnjakov. Vizija in strategija: Biti standard odličnosti. V preteklosti so se družbe članice združenja Deloitta osredotočale na rast, obseg in globalno prisotnost. Današnji izzivi in priložnosti pa zahtevajo novo strateško usmeritev. Naša vizija in strategija za desetletje 2010 se osredotočata na to, da Deloitte postane standard odličnosti na vseh področjih, ki jih pokrivamo, in za vse storitve, ki jih opravljamo. Našo vizijo uresničujemo tako, da si zaslužimo spoštovanje naših številnih deležnikov ter tako, da smo: prednostna izbira najbolj nadarjenih posameznikov, ki jih pritegnejo naš ugled, kultura in raznolikost, prednostna izbira najbolj zaželenih strank, ki jih privlačijo naša širina in poglobljenost storitev v vsakem tržnem segmentu. Naše družbe članice, partnerji in zaposleni so si enotni v svojih prizadevanjih, da skupaj dosežemo te cilje ter udejanimo skupno vizijo za svetlo prihodnost storitvene znamke Deloitte.

Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje.

Davčna št.15049027
Matična št.5573092000
Spletna stranhttp://www.deloitte.com/si
Zaposlenih20 - 49
NaslovDunajska cesta 165
Pošta1000
KrajLjubljana