Prosta delovna mesta v podjetju Cetis d.d.

Družba Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, d.d. je vodilno podjetje na področju tiska varnostnih in komercialnih tiskovin. Od okoli 309 zaposlenih, jih 200 dela v proizvodnji varnostnih tiskovin, kartic, fleksibilne embalaže in etiket, variabilnega tiska in obrazcev, iger na srečo ter perso-centru. S podjetji v tujini, na Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji in na Madžarskem se Cetis prišteva med srednje velika podjetja v vzhodni Evropi. Zaupanje, varno upravljanje podatkov in integrirane rešitve so temelji, na katerih gradimo razvoj izdelkov in storitev. To se odraža v razvoju štirih strateških prodajnih stebrov: embalaža, sistemi za poslovno komuniciranje, igre na srečo in dokumenti. Strateško povezovanje s partnerskimi podjetji in delitev znanja je prav tako en od strateških ciljev podjetja Cetisa. Kakovost in kvaliteta temeljita na znanju zaposlenih, uporabi visoke tehnologije, uspešnemu zadovoljevanju potreb kupcev, skrbi za družbeno in naravno okolje ter pogledu v prihodnost. Naš cilj so zadovoljni kupci, katerih pričakovanja izpolnjujemo s kakovostnimi in zanesljivimi izdelki in storitvami ter njihovo varno proizvodnjo. Le tako lahko upravičimo njihovo zaupanje. Kakovost ustvarjajo zadovoljni zaposleni, ki uporabljajo vrhunsko tehnologijo in so okoljevarstveno osveščeni. Tudi poslovna in tehnična standardizacija sta na visoki ravni. Vse to je osnova za doseganja pomembnega cilja, to je večanje vrednosti podjetja. Upravljanje kakovosti: Cetisovi izdelki in storitve, v katerih je veliko znanja in najsodobnejše tehnologije, zahtevajo izjemen poudarek na kakovosti. Iz tega razloga Cetis upošteva in izkorišča vse tehnično tehnološke možnosti za dosego najvišje kakovosti v vseh vidikih izdelave produkta ali storitve. Osnovni cilj so nenehne izboljšave skozi vse poslovne in proizvodne procese. Skozi redne zunanje in notranje presoje v zgodnji fazi ugotavljamo morebitna odstopanja in neskladnosti v vsaki funkciji ali procesu, torej potencialne možnost za izboljšanje.

Tiskanje varnostnih in komercialnih tiskovin.

Naslov Čopova ulica 24
Pošta3000
PoštaCelje
Telefon03 4278500
Emailinfo@cetis.si
Spletna strancetis.si
DejavnostGrafične storitve in oblikovanje; Tiskarstvo
Število zaposlenih250 do 499 zaposlenih
Davčna št.24635812
Matična št.5042208000
Več informacij o podjetjuhttps://www.bizi.si/CETIS-D-D

Vizija

Poslanstvo: Cetis zagotavlja varno upravljanje informacij. Nudimo celovite rešitve na področju poslovnih komunikacij in varnostnih tiskovin s pomočjo tiskanih in elektronskih medijev. Naš namen je zagotavljati rešitve, ki našim naročnikom omogočajo optimalno delovanje ter utrjujejo njihovo uspešnost na trgu, nam pa omogočajo stabilno gospodarsko rast. Prav zato si prizadevamo združevati grafične storitve in storitve informacijske tehnologije in jih združene obvladovati. Vizija: Naša vizija je biti globalni integrator informacij. Želimo biti najboljši partner podjetjem in državam v svetu na področju identifikacije, varnosti in poslovnega komuniciranja ter vodilni partner in svetovalec pri racionalizaciji in obvladovanju stroškov na področju embalaže, sistemov za poslovno komuniciranje, dokumentov in iger na srečo. Vrednote: - inovativnost, - multidisciplinarnost, - timsko delo, - naklonjenost izzivom in - profesionalnost.

Cilji

V Cetisu se zavedamo pomena sodobnega modela strateškega upravljanja, usmerjenega v večanje konkurenčne prednosti. Osrednja pozornost je namenjena politiki izdelkov in storitev, ki je podrejena željam naročnikov. Naša poslovna strategija je usmerjena v doseganje vodilnega položaja na področju visoko kvalitetnih in visoko nakladnih komercialnih in varnostnih tiskovin, ki temelji na štirih prodajnih stebrih: embalaža, sistemi za poslovno komuniciranje, igre na srečo in dokumenti. Prav tako temelji na skupnih vlaganjih in mednarodnem delovanju . Strukturo prihodkov prilagajamo dodani vrednosti. Ta temelji na obvladovanju stroškov za zagotavljanje pričakovane donosnosti. Razvijali bomo personalizacijo in elektronske rešitve ter celovite rešitve z združevanjem Cetisovih prodajnih programov. Pomemben je tudi razvoj ključnih kadrov in vodstvenega zaledja za načrtovano širitev na nove trge ter interni prenos znanja.

Storitve in/ali izdelki

Prodajni stebri: - dokumenti, - embalaže, - igre na srečo in - sistemi za poslovno komuniciranje.