Prosta delovna mesta v podjetju Alpetour - potovalna agencija d.d.

Alpetour je družba z izrazito močnim razvojnim potencialom ter inovativno naravnanim opravljanjem storitev na vseh svojih programskih področjih. Družba ima locirano storitveno dejavnost v večjih krajih po Gorenjski, upravno administrativne službe pa v centru Kranja. Alpetour – potovalna agencija d.d., je s svojo osnovno dejavnostjo medkrajevnega in drugega cestnega potniškega prometa največji prevoznik na območju Gorenjske. Prav tako visok tržni delež dosega z dejavnostjo občasnih prevozov in turistično dejavnostjo, kjer širi poslovalnično mrežo tudi izven meja gorenjske regije. Obenem z dvema delavnicama za popravilo in vzdrževanje težkih vozil, ki sta obenem tudi pooblaščena servisa za tovorna vozila IVECO in MAN uspešno in kvalitetno opravlja storitve za lastni vozni park in zunanje stranke. Alpetour je javna delniška družba, njene delnice z oznako APAG so uvrščene v trgovanje Ljubljanske borze vrednostnih papirjev v vstopno kotacijo.
Potovalna agencija in kopenski potniški promet.
Naslov Ulica Mirka Vadnova 8
Pošta4000
PoštaKranj
DejavnostAvtobusni prevozi; Turizem
Število zaposlenih250 do 499 zaposlenih
Davčna št.24010383
Matična št.5097053
Več informacij o podjetjuhttps://www.bizi.si/ARRIVA-ALPETOUR-D-O-O

Vizija

Poslanstvo družbe z vidika etike in družbene odgovornosti je, da nadaljuje dolgoletno tradicijo prevoza potnikov v cestnem prometu, ki mora biti varen, točen, sodoben in potnikom prijazen. Te lastnosti naj družbo ločijo od drugih podjetij v panogi. Vizija, je na področju glavne dejavnosti in turistične dejavnosti usmerjena v povečevanje tržnega deleža v gorenjski in z njo neposredno povezanimi regijami. Na področju občasnih prevozov si družba prizadeva dosegati sinergijske učinke, ki izhajajo iz izkoristka kapacitet kot kombinacije linijskih in občasnih prevozov. Na področju vzdrževanja gospodarskih vozil je vizija z ustrezno izobraženim strokovnim kadrom nadalje utrjevati in povečati tržni delež in postati vodilni pri zagotavljanju servisnih storitev na enem mestu, kar je na območju Gorenjske in osrednje Slovenije komparativna prednost ter na osnovi pridobljenega standarda ISO 9001-2000 imeti zadovoljne in zveste stranke. Vrednote sodobne in prilagodljive organizacijske kulture skupine Alpetour, na katerih gradimo rezultate so: zadovoljstvo strank, povečevanje vrednosti za delničarje, preglednost poslovanja etičnost v odnosu do partnerjev in zaposlenih, profesionalnost pri delu, odgovornost do okolja in pripadnost/zavzetost zaposlenih.

Storitve in/ali izdelki

- Turizem. - Avtobusni prevozi. - Servis.