Advise d.o.o.

Smo podjetje ustanovljeno v letu 1998. Sedež podjetja je v samem centru Ljubljane, dostopen tako peš oz. iz parkirnih hiš, ki so v neposredni bližini (Kompas, Kersnikova, parkirišča v centru). Ukvarjamo se predvsem z kadrovskimi zadevami - smo nekakšna zunanja kadrovska služba za različna mala in srednje velika podjetja. Kot kadrovska služba opravljamo vse tisto, kar v srednje velikem ali velikem podjetju spada v kadrovsko službo: tekoče kadrovsko administrativno tehnično delo (zaposlovanje, pogodbe, odločitve), pripravljamo in izpisujemo plače, pripravljamo akte, pa različne postopke. Prav tako oglašujemo, selekcioniramo in tudi projektno zaposlujemo. V podjetju smo zaposleni različni strokovnjaki: dva diplomirana pravnika, diplomirana sociologinja kadrovsko menagerske smeri, dve diplomirani ekonomistki, diplomirana biologinja. Vsi ti, skupaj z administrativnim osebjem skrbimo, da naše stranke dobijo strokovno in kvalitetno storitev. Naše stranke so podjetja, ki so z nami vezana na dolgoročni osnovi (podjetja, za katera opravljamo celoten servis na kadrovsko-plačnem področju) oz. podjetja, s katerimi sodelujemo občasno ali samo z enkratno storitvijo (kadrovanje, osnutki aktov, svetovanja, projekti, ...).

Podjetniške in poslovne storitve.

Naslov Letališka cesta 33E
Pošta1000
PoštaLjubljana
Telefon01 2364630
Emailinfo@advise.si
Spletna stranadvise.si/
DejavnostPodjetniške in poslovne storitve
Število zaposlenih10 do 19 zaposlenih
Davčna št.38581868
Matična št.1319639000
Več informacij o podjetjuhttps://www.bizi.si/ADVISE-D-O-O

Vizija

POSLANSTVO: V bodoče se bodo kadrovske službe, oddelki oz. oddelki z upravljanje s človeškimi viri srečevali z preoblikovanje, zmanjševanjem števila zaposlenih oz. izločanjem tehnično-operativnega dela in prenašanjem teh aktivnosti na specializirane družbe. V podjetjih bo ostala aktivnost strateškega planiranja in načrtovanja, pa delo na spreminjanju, motivaciji zaposlenih in organizacijsko-delovni kulturi. Tudi nagrajevanje, motiviranje, bonitete in nagrade bodo ostale za urejevanje v podjetju. S temi aktivnostmi se bodo ukvarjali direktorji za človeške vire, operativnost pa se bo izločala. Prva bodo prehajala na tak način novega poslovanja zlasti manjša in srednje velika podjetja, ki bodo zaradi pritiska stroškov, specializacije dela, zaupnosti podatkov in organizacijskih problemov (bolniške, dopusti, večkratne odsotnosti sodelavcev zaradi urejevanja dokumentacije na organih, ....) želela izločati tehnično-administrativna kadrovska opravila: predvsem dela na raznovrstnih dokumentih, odločitvah, pogodbah, odločbah, dela v zvezi z zaposlovanjem in urejevanjem zaposlitvenih dokumentov, pa delo na vnašanju in izpisovanju plač, pa na selekciji kadrov in kadrovanju, ... K tem razmišljanjem nas seveda vodi dejstvo, da je na tak način poslovanje urejeno tudi v nam primerljivih zahodnih državah. Pa tudi dejstvo, da postaja delovno-kadrovsko pravo čedalje zahtevnejše. Potrebna so specialistična pravna in kadrovska znanja. Delovnemu razmerju je dala večjo težo sedanja ureditev: s pogodbo o zaposlitvi, ki je posebna pogodba civilnega prava, stranki določita svoje medsebojne pravice in obveznosti in jih lahko spremenita le na način, kot se spreminja pogodba: dogovorno. Urejenost odnosov in razmerij na relaciji podjetje - zaposleni bo v bodoče še odločilnejšega pomena. Tak način pomoči in sodelovanja nudi podjetje Advise, d.o.o.: tu smo zato, da pomagamo reševati tekoče dnevne tehnične in po potrebi vsebinske zadeve in opravila na kadrovskem področju. Opravljamo tekoča kadrovska tehnična opravila, pripravljamo vse potrebno za izplačilo plač zaposlenim, pripravljamo osnutke internih aktov, pravilnikov, sklepov, odločb, pogodb, ukvarjamo z oglaševanjem, selekcijo kadrov in zaposlovanjem, prav tako zaposlujemo in napotimo te osebe na delo v vaša podjetja, pripravljamo potrebne aktivnosti za izvedbo različnih postopkov s kadrovskega področja (disciplinske zadeve, presežni delavci, ...). Storitve opravljamo kvalitetno, strokovno in ustrezno hitro. Naša izobraženost, strokovni izpiti in koncesije državnih organov vlivajo zaupanje tako našim strankam kot nam. Prevzemamo kadrovske službe, oddelke oz. prevzemamo opravila, ki so jih marsikje opravljale tajnice, sekretarke, referentke. Vsako podjetje - stranka je za nas pomembna stranka. Vsaka bo deležna enake ravni kvalitete naših storitev. VIZIJA:: Postali bomo eno največjih podjetij s področja kadrovskih storitev v Sloveniji. Predvsem bo naša dejavnost usmerjena na kadrovska opravila - pomoč podjetjem in prevzemanje celotnih opravil na kadrovskem področju in področju plač. Na kadrovskem področju bomo obvladovali predvsem podjetja z do 300 zaposlenimi, pa področju obdelave plač pa omejitev ni. Naše stranke so in bodo tudi še naprej tudi tuja podjetja. Strokovnost, kvaliteta, odlična organiziranost, posvetitev tako drobnim kot velikim problemom, bogate izkušnje, raznolikost fakultetno izobraženega strokovnega kadra, prijaznost, zaupnost podatkov, odlična opremljenost in kvalitetni poslovni prostori v samem centru Ljubljane bodo naše prednosti tudi v bodoče. Še naprej se bomo izobraževali, zaposlovali strokovne, mlade, a izkušene sodelavce in se veselili vsake nove stranke. Prepričali jo bomo, da nam je vredno zaupati in z nami dolgoročno sodelovati. Podjetje Advise in vsi zaposleni se bomo trudili, da se vizija ohranja in zahteve povečajo.

Storitve in/ali izdelki

- Kadrovska služba. - Kadrovanje, razvoj kadrov. - Projektno zaposlovanje. - Kadrovsko-pravno svetovanje. - itd.