Zeleni poklici - poklici prihodnosti

Počasi pa vendar tudi v Slovenijo prihajajo poklici, ki opravljajo dejavnosti s področja ekologije, ki tako ali drugače skrbijo za ohranjanje ali izboljševanje okolja.

Vse kaže, da bodo tako imenovani "zeleni" poklici - poklici naše prihodnosti, saj so aktualni tako iz vidika ozaveščanja kot tudi poslovnega, saj je za različne eko in naravne izdelke ter storitve vse več povpraševanja. Nekateri celo trdijo, da so upanje za izhod iz recesije.

In kateri so poklici, ki se razvijajo v smeri ekološke dejavnosti?

Skoraj vsak sedanji poklic lahko postane zelen, če so zaposleni ozaveščeni, pazijo na porabo vode, energije, se v službo pripeljejo s kolesom. Ampak če govorimo o dejansko perspektivnih poklicih na tem področju pa so to poklici v proizvodnji in na področju investicij v čiste energije (vetrna, sončna ...), področje učinkovite rabe energije (eko gradnja) in zelena logistika, ki zagotavlja ohranjanje okolja.

Sicer že dobro razširjena je ekološka pridelava hrane, zeleni turizem, recikliranje odpadnih surovin, izdelovanje oblačil iz naravnih materialov in vrnitev v uporabo in predelovanje lesa. Ti poklici poleg osnovnega motiva varovanja in ohranjanja okolja spodbujajo tudi zavest družbene odgovornosti.

Če naštejemo nekaj poklicev:

- inženirji na področju solarne in vetrne energije, inženirji okoljskih ali bioloških sistemov, arhitekti, okoljski pravniki, vodje kampanj in organizatorji dogodkov, ekoumetniki, upravljalci trajnostnega razvoja, okoljski tehnologi, načrtovalci rabe naravnih virov, okoljski finančni menedžerji, tehnologi za okolju prijazno proizvodnjo, načrtovalci in upravljalci čistilnih naprav za čiščenje voda ali zraka, tehniki pri čistilnih napravah, načrtovalci protihrupnih sistemov in sistemov proti elektromagnetnemu onesnaževanju, strokovnjaki za ravnanje z vodami in odpadki, strokovnjaki za reciklažo, energetski menedžerji za varčevanje, strokovnjaki za okoljsko ekonomijo in za integralno kmetovanje, strokovnjaki za regeneriranje naravnega okolja, ponudniki zelenega turizma, ekološki vodniki, hidrologi, ekološki kmetovalci in gozdarji, ki pomagajo lokalnemu prebivalstvu, da na ekološko sprejemljiv način, ne da bi se uničeval gozd, vzgaja drevesa za pohištvo, pridobiva zdravilna sredstva, goji sadno drevje. Pa tudi poklici na področju izdelave vozil na hibridni, električni ali sončni pogon, servisa koles in pametnih telefonov, modni oblikovalci in navsezadnje učitelji.

Torej kot že v začetku omenjeno - vsi ti poklici so načeloma že dobro znani, le preusmeriti jih je treba v poklic prihodnosti - zeleni poklic. Kar lahko izkoristite tudi sami - delodajalci lahko svoja delovna mesta preusmerite v ekološko dejavnost, posamezniki pa lahko svoj poklic nadgradijo v smeri ekološkega razmišljanja in delovanja - in tako pridobite več možnosti za razvoj nadaljne kariere.

vir: dnevnik.si

Kategorije: Novice za iskalce