Zelena delovna mesta v vse slovenske regije

24 brezplačnih seminarjev za neprecenljiv doprinos k razširjanju zelenih delovnih mest.

Umanotera pričenja 3. aprila v Murski Soboti s prvim od 24 brezplačnih seminarjev o zelenih delovnih mestih, ki bodo do septembra potekali po vsej državi, prilagojeni pa so značilnostim posamezne regije. Na njih bodo udeleženci s skupinskim delom spoznavali možnosti za razvoj zelenih delovnih mest v regiji in konkretne nadaljnje ukrepe za razvoj podpornega okolja za zelena delovna mesta. Seminarji so del projekta Spodbujamo zelena delovna mesta, ki je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.

Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Razpored seminarjev je objavljen na spletni strani projekta, Umanotera pa jih bo organizirala v vseh slovenskih regijah: Pomurski, Podravski, Koroški, Savinjski, Zasavski, Spodnjeposavski, Jugovzhodni Sloveniji, Osrednjeslovenski, Gorenjski, Notranjsko-kraški, Goriški in Obalno-kraški. Vsi seminarji so brezplačni in trajajo dve uri, v vsaki regiji pa bosta potekala po dva: prvi za predstavnike podjetij in lokalnih skupnosti, drugi za svetovalce zaposlitve.


Na seminarjih bodo udeleženci odkrivali nove razvojne priložnosti v svoji regiji, razširili mrežo poslovnih poznanstev,spoznali obstoječe podporno okolje za razvoj zelenih delovnih mest (npr. kako izkoristiti obstoječe evropske in slovenske finančne ter ostale spodbude za odpiranje zelenih delovnih mest), spoznali uspešne prakse,opredelili naslednje korake v smeri zelenega gospodarstva in delovnih mest.


Seminarji se prilagajajo regionalno specifičnim potencialom v sektorjih, ki so predmet projekta (ekološko kmetijstvo, trajnostni turizem, odpadki, gozdno-lesna veriga, učinkovita raba in obnovljivi viri energije in socialno podjetništvo). »Potrebe lokalnih skupnosti in podjetij so od regije do regije različne, prav tako pa tudi viri, ki lahko predstavljajo priložnosti za zelena delovna mesta, in potencial povezovanja med različnimi akterji,« je povedala vodja projekta Gaja Brecelj iz Umanotere.

Prav to povezovanje je eden od namenov seminarjev, saj predstavljajo možnost za mreženje in nadaljnje usklajeno delo na področju zelenih delovnih mest.

»Ko se povežejo lokalne skupnosti, podjetja in zavodi za zaposlovanje, lahko soustvarjamo korake za premostitev vrzeli med trenutno in želeno situacijo,« je prepričana Gaja Brecelj.

Celoten razpored seminarjev je dostopen na spletni povezavi:
zelenadelovnamesta.si/index.php/seminarji
Spletna stran projekta Spodbujamo zelena delovna mesta: www.zelenadelovnamesta.si

Več informacij: Iva Gruden, iva@umanotera.org, 01/43 97 100

Vir: zelenadelovnamesta.si


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za delodajalce