Zaposlovanje beguncev iz Ukrajine

V zadnjem mesecu je v Slovenijo, poleg drugih evropskih držav prišlo kar nekaj ukrajinskih beguncev. Zaradi nepredvidljivega stanja v Ukrajini tudi v prihodnosti, se marsikdo spogleduje z možnostjo, da v Sloveniji ostane dalj časa in se tukaj tudi redno zaposli.

4. marca 2022 je Evropska unija sprejela zakon o začasni zaščiti za ukrajinske državljane, ki omogoča ukrajinskim državljanom, da pridobijo začasno zaščito za eno leto z možnostjo podaljšanja še dvakrat po 6 mesecev.

Vlogo za mednarodno zaščito morajo vsi ukrajinski državljani oddati čimprej po prihodu v Slovenijo, na katerem koli državnem organu ali katerikoli policijski postaji. Mednarodna zaščita jim omogoča, da pridobijo status begunca in status subsidiarne zaščite.

Kdaj in kako lahko zaposlimo begunca?

V kolikor oseba uveljavlja pravico do mednarodne zaščite in ji je le ta tudi odobrena, dobi prost dostop do trga dela. Prost dostop do trga dela pomeni, da se osebe lahko zaposlijo pod istimi pogoji kot slovenski državljani.

V primeru, da oseba ne pridobi pravice do mednarodne zaščite, mora delodajalec za osebo, ki jo želi zaposliti, pridobiti delovno dovoljenje po istem postopku kot se za ostale, ki niso državljani Slovenije.

S pridobitvijo mednarodne zaščite dobi oseba poleg prostega dostopa do trga dela tudi pravico, da se prijavi na Zavod za zaposlovanje, kar jim omogoča prejemanje socialne podpore, vključevanje v  programe zaposlovanja, kateri jim omogočajo pridobivanje znanj in lažjo vključevanje v družbo in delovno okolje.

Je pa potrebno na tej točki upoštevati, da bo zaposlovanje kadrov, kjer so potrebna specialna znanja, ki se dokazujejo z uradnimi listinami otežena, saj je te težje pridobiti iz držav v katerih poteka vojna. Druga ovira pa je jezik, ki beguncem onemogoča, da delajo v storitvenih dejavnostih kjer imajo stik z strankami in je potrebno znanje slovenščine. Tako bo v naslednjih mesecih največ zaposlitev lahko steklo na področju predelovalne industrije, kjer je možna zaposlitev na delovnih mestih v proizvodnji ali skladišču, kjer znanje jezika ter specialistična znanja in s tem listine niso zahtevane. Zaposlitev bo prav tako možna na delovnih mestih, kjer znanje slovenščine ni nujno, gre pa za delovna mesta, ki so po znanjih specifična (IT, inženirji,  ipd.) hkrati pa zaradi svoje narave dela lahko delujejo v angleškem jeziku.

Pripravila: Rebeka Benda, Optius.com

Kategorije: Novice za iskalce, Novice za delodajalce